Европейският пазар на цифрова реклама расте с над 11% през 2023 г.

Европейският пазар на цифрова реклама расте с над 11% през 2023 г.

Европейският пазар на цифрова реклама расте с над 11% през 2023 г. в сравнение с 2022 г. до рекордните 96,9 милиарда евро, според данни на IAB Europe, публикувани в доклада AdEx Benchmark Report.

Докладът се изготвя на базата на данни, събрани от 29 пазара на Стария континент.

Растежът е по-бърз в сравнение с този в САЩ, въпреки че пазарът в САЩ е по-голям от европейския, констатират авторите на документа - растежът на пазара на цифрова реклама там достига 7,3% на годишна база.

Разходите за цифрови реклами остават концентрирани в най-големите европейски пазари. Обединеното кралство, Германия, Франция, Испания и Италия съставляват 69% от общите разходи за цифрови реклами в Европа, става ясно от доклада.

Повечето европейски пазари отбелязват стабилни ръстове. На 13 пазара е отчетен двуцифрен ръст в процентно изражение. От последните 9 пазара са в Централна и Източна Европа, като Турция отбелязва ръст от 50%, Сърбия - 27,6% и Украйна - 25,2%. Растежът в Турция до голяма степен може да се дължи на инфлацията, поясняват авторите на доклада.

Видео, CTV и аудио са сред най-бързо развиващите се формати

Растежът на социалните реклами се възстановява през 2023 г. и расте с 18,2%, като надминава растежа на дисплейната реклама от 12,7%.

Видеорекламата също играе решаваща роля за растежа на общата дисплейна реклама, като се увеличава с 20,9% през 2023 г. Видеорекламата отбелязва значителен ръст извън социалните мрежи - 15%.

Аудиото се разкрива като един от най-бързо развиващите се формати през миналата година, като ръстът при него е над 23%. Рекламата в подкасти са неразделна част от стимулирането на общите разходи за цифрово аудио, като ръстът е 32,5%.

CTV отбелязва ръст с 23,5% през 2023 г., като изпреварва видеото извън социалните мрежи.

Програматик рекламата представлява над 50% от общата дисплейна реклама, като този пазар става все по-зрял. Тази промяна отчасти се дължи на нарастващото разпределение на бюджети за нови и развиващи се канали като CTV и медии на търговци на дребно.

Пазарът на дигитална реклама в България според IAB Europe

Българският пазар на дигитална реклама е на шесто място по ръст от изследваните с близо 14% - с почти 3 процентни пункта повече в сравнение със средния растеж за Европа.

Страната ни изпреварват Турция, Сърбия, Украйна, Хърватия и Гърция, а след нас остават Румъния, Унгария, Полша и Ирландия.

Делът на дисплейната реклама в България за отчетния период достига 71% от общата дигитална реклама, според данните, при малко под 50% средно за европейските пазари. Видеото представлява малко над половината от дисплейната реклама.

Делът на социалната реклама е над 57% при средно 48% за Европа. Видеорекламата в България расте с 21,5% при средно почти 21% за Европа.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.