Лек ръст на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в Европа

sciense

Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на базираните в ЕС компании са се увеличили с 2,6 % през 2013 г. въпреки неблагоприятните икономически условия. Този растеж обаче е по-слаб в сравнение с предходната година, когато тези инвестиции нараснаха с 6,8 %. Той изостава от средното за света увеличение (4,9 %), както и от нарастването на инвестициите на компаниите, базирани в САЩ (5 %) и Япония (5,5 %), съобщават от пресслужбата на ЕК.

Тези данни са част от публикувания сравнителен анализ на Европейската комисия за инвестициите на промишлеността в НИРД, в който са включени водещите 2500 компании в света. На тях се падат около 90 % от общите разходи на предприятията за НИРД. Данните показват, че базираните в ЕС компании (633) са инвестирали 162,4 млрд. евро през 2013 г., докато базираните в САЩ компании (804) са инвестирали 193,7 млрд. евро, а 387 японски компании - 85,6 млрд. евро.

Базираната в ЕС компания за производство на автомобили „Фолксваген" е начело в световната класация за втора поредна година с общи инвестиции в НИРД от 11,7 млрд. евро (увеличение с 23,4 %). Второ и трето място заемат „Самсунг" (Южна Корея) и „Майкрософт" (САЩ).

На автомобилния сектор, където инвестициите отново са нараснали (с 6,2 %), се падат една четвърт от общите инвестиции в НИРД на обхванатите от сравнителния анализ компании. От друга страна във високотехнологичните сектори, например фармацевтичната промишленост и секторите за производство на хардуер и технологично оборудване, се наблюдава по-слаб растеж - това е довело до намаляване на общото средно равнище на инвестициите в НИРД в Европа.

В обхванатите от анализа компании през 2013 г. са работили 48 млн. души. През последните 8 години (2005-2013 г.) заетостта в базираните в ЕС компании е нараснала с 18,2 %, като този растеж се дължи най-вече на секторите с по-интензивна НИРД. Тази тенденция остава силна, въпреки слабото понижение на заетостта (с 0,6 %) в компаниите от ЕС миналата година.

В ЕС 97 % от общите инвестиции в НИРД са направени от компании, намиращи се в 10 държави. Общият резултат до голяма степен се дължи на компании, базирани в три страни: Германия, Франция и Великобритания, на които се падат повече от две трети от общите инвестиции. В Германия и Обединеното кралство инвестициите на компаниите са продължили да нарастват (съответно с 5,9 % и 5,2 %) над средното равнище, докато при френските компании се наблюдава спад на инвестициите в НИРД (-3,4 %).

Намаляващите инвестиции в няколко големи компании в ЕС са се отразили особено силно на равнището на инвестициите в НИРД в техните страни. Такъв е случаят с Нокиа (-17,1 %) или STMicroelectronics (-19,2 %), които са повлияли значително на общите инвестиции във Финландия (-11,6 %) и Нидерландия (-0,1 %) - две от 10-те водещи страни в Европа.

Същевременно инвестициите в НИРД на компании, базирани в някои страни от ЕС, са отбелязали растеж над средния в световен мащаб - Ирландия (13,6 %) и Италия (6,4 %), или над средния за ЕС - Испания (4,4 %).

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.