Агресивните компании с продукти в ниския ценови сегмент – с големи шансове за пробив на българския CRM пазар

manwithpc

Пазарът на CRM решения в България продължава развитието си дори в условията на икономическа криза, подпомогнат значително от стартиралото миналата година безвъзмездно финансиране по ОП „Конкурентоспосбност” (23 % от проектите по схемата за внедряване системи за управление на бизнеса са за пряко финансиране на внедряване на CRM ). Това показват резултатите от ежегодното национално проучване "CRM пазарът в България: 2001-2013 (прогнози), независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

В началото на 2013 общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения на родния пазар. 49 са интеграторите, които пък предлагат внедряване сред крайните клиенти в България. Тук най-многобройни се оказват интеграторите, предлагащи CRM в страната на три от най-големите имена в индустрията - Microsoft, Oracle и SAP.

Успешни CRM проекти работят в компании от 34 вертикални индустриални сегменти, базирани в 20 града в България.  Прави впечатление, че CRM клиентите по индустрии са разпръснати значително по-равномерно от тези с внедрени BI решения. Индустрията с най-голям дял държи 12 % от всички CRM инсталации.

Макар и при вендорите и при интеграторите да има вече формални лидери, предпочитани от клиентите в страната, пазарът е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови продукти, особено в ниския ценови сегмент и при по-агресивни компании.

Както и при пазара на BI решения, големите имена в бизнеса, макар и бавно успяват да постигнат по-добри резултати в тяхна полза, подпомогнати и от факта, че са по-разпознаваеми сред чуждестранните инвеститори в България.

Към настоящия момент анализаторите правят извода, че е масово клиенти в страната да нямат опит и реална представа какво е CRM, как се работи с него и какви точно са ползите.

 

„Бизнесът все още е в начална фаза, без критична маса клиенти. Предстоят още размествания, за което спомага и обстоятелството, че някои ключови играчи работят понякога мудно и самовлюбено, вследствие на някоя по-голяма сделка. Липсва ясна визия и познаване на пазара в страната, като се разчита основно на инерция. Това отваря място за по-агресивните участници, които все повече могат и печелят позиции. Очевидно ни предстои ни да наблюдаваме интересни моменти в развитието на този сегмент ..., посочват от CBN.

 

Повече за тенденциите на българския CRM пазар и най-вече за влиянието на мобилните устройства и новите медии ще можете да прочетете в новия брой на сп. ENTERPRISE, който ще излезе на пазара през юли. На 10 октомври ENTERPRISE ще проведе традиционната си годишна CRM конференция, в центъра на която отново ще бъдат мобилността и социалните мрежи.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.