Застрахователят на търговски кредити Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 2012 г.

Застрахователят на търговски кредити Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 2012 г.

Застрахователят на търговски кредити Allianz Trade повиши рейтинга на България, като отчита намаляване на средносрочния риск от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи у нас.

Оценката е променена от B2 на BB2. Скалата включва два индикатора с шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък), A, BB, B, C до D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок).

Това е първата ревизия на рейтинга на страната ни от 2012 г. насам, когато оценката беше понижена от B1 на B2.

Според анализаторите на Allianz Trade има редица стабилни показатели на макроикономическо ниво, които са дали основание за повишаване на рейтинга в средносрочен аспект. Тяхната оценка показва, че икономиката на България е устояла сравнително успешно на външните шокове през последните четири години. Сред най-големите предизвикателства те посочват пандемията от Covid-19 и войната в Украйна.

"Рецесията през 2020 г. беше сравнително ограничена, а след нея последва убедителен подем на българската икономика. По наши прогнози през 2023-2024 г. годишният растеж на реалния БВП ще остане над 2,5%. Освен това макроикономическите основи остават стабилни. Публичните финанси са благоприятни, като държавният дълг е едва 24% от БВП. Текущата сметка регистрира малки годишни дефицити от 2021 г. насам, които бяха покрити до голяма степен от нетни притоци на преки чужди инвестиции. Валутните резерви покриват около седем месеца внос и са повече от достатъчни в подкрепа на действащия валутен борд. България е в добра позиция да се присъедини към еврозоната през 2025-2026 г.", коментира Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade.

Макар и на ниво държава рейтингът да бележи подобрение, след края на третото тримесечие на 2023 г. експертите на Allianz Trade оставят без промяна рисковите рейтинги за забавени плащания и лоши вземания в секторите на българската икономика*. Общо 11 от 18 наблюдавани сектора остават в "оранжевата зона" на чувствителен риск. Единственият сектор у нас в "зелената зона" на нисък риск продължава да е Софтуер и ИТ услуги.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.