Износът на България за ЕС и трети страни нараства с над 22% за деветмесечието

Износът на България за ЕС и трети страни нараства с над 22% за деветмесечието

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23,5% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 28,795 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.6% от износа за държавите от блока, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През август 2021 г. износът за ЕС нараства с 26,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,537 млрд. лева.

През периода януари - август 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (136.4%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (28.4%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (13.8%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2021 г. се увеличава с 25% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 29,026 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През август 2021 г. вносът на България от държавите от ЕС нараства с 23% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,475 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (121.8%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - август 2021 г. е отрицателно и е на стойност 231 млн. лева.

През периода януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20,3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 16,727 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна и Руската федерация, които формират 57.9% от износа за трети страни.

През септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 18,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,029 млрд. лева.

През периода януари - септември 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (37.3%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата).

Спад се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (17.5%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2021 г. се увеличава с 27.2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 21,685 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През септември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 16,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,429 млрд. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (63,4%) и "Разнообразни готови продукти, н.д." (31,6%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4,957 млрд. лева.

През септември 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 400 млн. лева.

През периода януари - септември 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 49,468 млрд. лева, което е с 22,4% повече в сравнение със същия период на 2020 г. През септември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5,975 млрд. лева и нараства с 22,3% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 54,871 млрд. лева(по цени CIF), или с 26% повече спрямо същия период на 2020 г. През септември 2021 г. общият внос на стоки нараства с 22,9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6,59 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2021 г. и е на стойност 5,403 млрд. лева. През септември 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 614,4 млн. лева.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.