Развиващите се икономики вече привличат повече инвестиции от развитите

map-of-the-world

През 2012 г. за първи път повече от половината (52%) от преките чужди инвестиции на световно равнище са привлечени от страни с развиващи се, а не с развити икономики. Като цяло обаче се наблюдава спад с 18% на глобалните ПЧИ на годишна база до 1.35 трил. щатски долара и се очаква равнището от 2012 г. да се запази и през тази година. Това посочва Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) в своя Световен доклад за инвестициите през 2013 г., представен от Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Докладът сочи, че световният поток на ПЧИ е намалял през 2012 г. под нивото отпреди кризата, което се дължи основно на макроикономическата нестабилност и политическа несигурност за инвеститорите. Възстановяването на ПЧИ, което започна през 2010г. и 2011г., ще отнеме повече време от очакваното, прогнозират авторите на анализа. Докато световната икономика се възстановява колебливо и неравномерно, потоците от ПЧИ могат да нараснат умерено през 2013-2014. Ако структурните слабости в световната финансова система, слабият растеж в страните от ЕС, както и значителната политическа несигурност в области важни  за доверието на инвеститорите продължат, възстановяването на ПЧИ може допълнително да се забави.

На регионално ниво докладът отчита сериозния спад на входящите ПЧИ в САЩ и Европа, като единственият регион, който бележи слаб растеж от 5% е Африка. Спадът на ПЧИ в САЩ е 26%, а докладът прогнозира през 2013-2015 САЩ да отстъпи лидерското си място по привлечени ПЧИ на Китай. В Европа се наблюдава сериозен спад в M&A сделките, отразяващ значителната криза в Еврозоната. Турция продължава да бъде лидер в югоизточния регион на европейския континент, въпреки спада с 23% в привлечените ПЧИ. 73% пък е ръстът на ПЧИ от Турция. В Южна Азия също се наблюдава спад на ПЧИ с 24%. Китай и Хонг Конг са посочени като втори и трети по привлечени ПЧИ в света.

На фона нас глобалния спад преките чуждестранни инвестиции в България през 2012г. отбелязват ръст спрямо 2011г., възлизайки на 1,478 млрд. евро. Най-голям ръст в привлечени ПЧИ отбелязва сектора на услугите: 125%. Наблюдава се спад в добивната и преработвателната промишленост със съответно 30% и 38%. България успява да задържи високо относително ниво на привлечени ПЧИ на глава от населението, като основни инвеститори в страната са Люксембург – 382 млн. Евро (26%); Русия – 225 млн. Евро (15%); Швейцария – 212 млн. евро (14%); Германия – 177млн. евро (12%) и Нидерландия – 168 млн. евро (11%).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.