Въздействието на работодателите върху климата е сред основните критерии на младежите за избор на работа

Въздействието на работодателите върху климата е сред основните критерии на младежите за избор на работа

Общо 83% от младите българи (хората на възраст 20-29 години) смятат, че въздействието на техните работодатели върху климата е много важен критерий за избора им на работа. За 31% от тях, или една трета, това е основен приоритет.

Това показват резултатите от климатичното изследване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2022-2023 г.

Делът сред всички анкетирани е малко по-нисък - 74%, като за 23% въздействието на работодателите им върху климата е приоритет.

От анкетираните 56% подкрепят създаването на бюджетна система, която да отчита потреблението на въглерод, и да определи горна граница на най-вредното за климата потребление. При хората на възраст под 30% този дял достига 63%.

Общо 71% от българите заявяват също така, че са съгласни да плащат повече за храна, която не вреди на климата, а 77% подкрепят етикетирането на всички храни с цел да се ограничи въздействието върху климата и околната среда.

Общо 69% от участниците в проучването подкрепят по-строги мерки от страна на държавата, които да доведат до промяна в поведението на индивидите, като делът сред хората на възраст под 30 години се увеличава до 75%.

Малко над половината българи (56%) казват, че биха подкрепили система за нормиране на въглеродните емисии с определен брой годишни кредити, които да се изразходват за стоки с голям въглероден отпечатък (стоки, които не са от първа необходимост, полети, месо и др.). Най-малък е делът на хората, които подкрепят такава система, в Унгария - 47%.

Как устойчивостта влияе на имиджа на работодателите - повече можете да научите на предстоящия Employer Branding Forum

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.