Собственикът на ОББ купува Райфайзенбанк България

Собственикът на ОББ купува Райфайзенбанк България

Базираната в Белгия KBC Bank (KBC), която притежава банка ОББ в България, обяви, че придобива 100% от акциите на Райфайзенбанк България.

Сделката включва и изцяло притежаваните дъщерни дружества на Райфайзенбанк България Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет Мениджмънт (България), Райфайзен Иншурънс Брокер (обслужващ лизингови и корпоративни клиенти на Райфайзенбанк България) и Райфайзен Сервиз.

Цената на сделката е за малко над 1 млрд. евро, платени в брой.

Завършването на сделката подлежи на регулаторно одобрение и се очаква да приключи до средата на 2022 г.

Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес в България от 1994 г. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълна гама от банкови услуги, управление на активи, лизинг и застрахователно посредничество на клиенти на дребно, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

Тя се нарежда на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7,9% по активи и 8,4% по кредити.

Райфайзенбанк България управлява 122 клона в цялата страна, агентска мрежа от консултанти по мобилно банкиране, външни партньори и кредитни посредници. Банката има 2 500 служители, обслужващи 635 000 клиенти.

В края на първото полугодие на 2021 г. предприятието има 3,3 млрд. евро кредитен портфейл, 4,2 млрд. евро депозити и 5,2 млрд. евро активи, като реализира 27 млн. евро нетна печалба. Съотношението на капитала от първи ред е 16,4%.

Райфайзен Лизинг България е четвъртата по големина лизингова компания в България с 10,5% пазарен дял, а Райфайзен Асет Мениджмънт е третото дружество за управление на активи с 9,7% пазарен дял и 106 млн. евро активи под управление. Райфайзен Иншурънс Брокер разпространява продукти от 12 застрахователни компании, като достига 1% пазарен дял.

KBC Group присъства в българския финансов сектор от 2007 г. През 2009 г. KBC Group определи България като един от основните си пазари. Днес KBC Group присъства в България чрез Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и КВС Клон България.

На 30 юли 2021 г. KBC придоби дейността на NN в българското животозастраховане и пенсионен фонд.

ОББ е в топ 3 на българските банки по активи, а ДЗИ е лидер на застрахователния пазар. ОББ Интерлийз заема водеща пазарна позиция, ОББ Асет Мениджмънт е местното дружество за управление на активи на групата, което сега доминира на вътрешния пазар с над една четвърт от общите активи, държани от български фондове.

Намерението е след одобрение от регулаторните органи да се пристъпи към сливането на Райфайзенбанк България и ОББ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.