Събитието „Отговорно бизнес поведение“, организирано от ИАНМСП, се проведе при засилен интерес

Събитието „Отговорно бизнес поведение“, организирано от ИАНМСП,  се проведе при засилен интерес

Форумът "Отговорно бизнес поведение" се състоя на 20.11.2023 год. в зала "Роял" на хотел "София Балкан Палас" (бивш хотел "Шератон"). Организатор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството ѝ на Национална контактна точка за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сп. Enterprise е медиен партньор на събитието.

Мероприятието беше открито от министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Участие взеха и представители на водещи държавни институции и бизнеса, сред които: министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) доц. д-р Маню Моравенов, доц. д-р Марина Стефанова от Софийски университет "Св. Климент Охридски", главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България Милена Ангелова, председателят на Икономически и соцлен съвет Зорница Русинова, управляващият директор на "SAP България" Здравко Пешаков и други.

Сред основните засегнати теми в откриването бяха инструментите за стимулиране на партньорството между бизнеса и публичния сектор - внедряването на иновациите в предприятията посредством кандидатстване по процедурата "Разработване на иновации в предприятията", която ще се обяви до края на ноември. Тя е с бюджет 127 млн. лв. и е по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП).

Д-р Таков се разгърна детайлно в темата за дейността на Националната контактна точка като ключово средство за присъединяване към ОИСР. Основните ѝ задачи са да популяризира в България Насоките на Организацията за отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани "специфични случаи").

Целта на събитието е да запознае бизнеса с дейността на НКТ по насърчаването на екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR). Идеята е да се повиши информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация. Бяха дадени и няколко добри примера на Националните контактни точки в Италия, Франция и Полша за разрешаване на възникнали спорове посредством медиация.

Участниците и в сутрешния, и в следобедния панел на дискусиите се обединиха около темите за национална информираност на бизнеса и единна стратегия за прилагане Насоките за пълноправно членство в ОИСР. Целта е институциите и предприятията да вървят заедно по пътя към устойчивостта. Само така ще бъдат преодолени всички затруднения по пътя на МСП към модернизация и осъвременяване, сред които липсата на комуникация между ведомствата и неефективността на информационните режими.

Беше поднесена и идеята за изграждане на национален портал с добре подбрана и подредена, удобна, лесно достъпна и ясно структурирана информация, която компаниите биха могли да използват за своята саморегулация и самооценка по скалата на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.