Pharmacy&Healthcare Digital Summit 2023: Фармацията и здравеопазването в ерата на новите технологии

Pharmacy&Healthcare Digital Summit 2023: Фармацията и здравеопазването в ерата на новите технологии

На 18 април в Inter Expo-София се проведе форумът Pharmacy&Healthcare Digital Summit 2023, организиран от сп. Enterprise.

Водещи експерти от сферата на фармацията и здравеопазването представиха съвременните тенденции за развитие на сектора и дигиталната му трансформация. Те представиха и предизвикателствата пред сектора, както и ползите от новите технологии като източник на иновации и облекчение на процесите.

Лука Чичов, Senior Director and General Manager CEE, IQVIA, откри форума с данни за фармацевтичния сектор, изследванията и продажбите. Той очерта демографията като най-голямото предизвикателство пред фармацията и здравеопазването, както и застаряването и недостига на медицински специалисти.

Той цитира данни, според които не се очакват драматични промени на фармацевтичния пазар в близко бъдеще. Растежът ще остане относително стабилен, с изключение на по-осезаемото забавяне в Китай, каквито са очакванията на анализаторите.

Онкологията остава водещото направление в продажбите, следващо от имунологията и диабета. Това е причината и за концентрацията на инвестиции в тези три области, както и засилването на конкуренцията, коментира още Лука Чичов.

Една от тенденциите в сектора е голямото навлизане на технологии и изкуствен интелект, с който се оптимизират и ускоряват процеси, допълни той.

Що се отнася до електронната търговия във фармацевтичния сектор, в България делът ѝ заема между 1 и 2%. Трендът е възходящ обаче, очакванията са в следващите години да се достигнат средните нива в Централна и Източна Европа от около 5%, прогнозира Лука Чичов.

Станислава Чипова, Research Director, Market Links, представи данни и тенденции за онлайн пазаруването и потреблението на лекарства и хранителни добавки. Почти половината от българското население са търсили информация, свързана със здравето, през 2022 г. Покупките онлайн се разпространяват вече и сред по-възрастното население (над 55 г.).

Най-голяма динамика и ръст има при продуктите за красота - козметика за лице и тяло, коса и подобни, както и при хранителните добавки, каза още Станислава Чипова. При продуктите без рецепта най-силен ръст има при препарати за болка, настинка и грип, храносмилане и др. Намаляват продажбите онлайн на продукти за имунната система, нервната система, дерматологични проблеми и др.

Клиентите в България предпочитат най-често да пазаруват от онлайн аптеки, онлайн магазини за козметика, онлайн магазин за хранителни добавки и др. Водещи при избора на онлайн аптека или магазин са цената на продуктите, промоциите, доставката, асортиментът, предишният опит на клиентите и др.

Д-р Росен Димитров, Председател на УС на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването /DHI Cluster, продължи форума с темата за медицината, основана на доказателства от следващо поколение. Той коментира, че най-голямо влияние върху медицината и здравеопазването ще имат технологиите и по-конкретно изкуственият интелект. Изкуственият интелект значително облекчава процеса по клинични изпитвания и променя в положителна посока развойната дейност на компаниите, коментира той.

Вторият панел на събитието започна с дискусия за екосистемите и развитието на ефективни дигитални здравни решения с модератор Мира Ганова, Изпълнителен директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster).

В дискусията участваха доц. Мария Димитрова от Фармацевтичния факултет на Медицинския университет-София, Ема Попова, Microsoft, Гергана Пенчева, Мениджър връзки с институциите и достъп до пазара, AstraZeneka Bulgaria, Атанас Симеонов, основател и собственик на Ocean Investments.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че всички участници в здравния сектор трябва да си партнират при работата по приоритетите в здравеопазването. Мястото на дигиталните технологии в здравеопазването е важно, защото ще подобри достъпа до специалисти и медицинска помощ, както и ще подкрепи информираното и ефикасно приложение на лекарства.

Третият панел на форума е посветен на дигиталната трансформация на фармацевтичния и здравния сектор. Откри го Георги Къдрев, Co-founder & CEO, Imagga Technologies & Kelvin Health, който говори за влиянието на изкуствения интелект върху сектора.

Когато има качествени електронни здравни записи, тогава изкуственият интелект може да се използва на различни етапи от процесите и да подпомага диагностиката, медикаментозната терапия, мониторинг, неинвазивни интервенции, проучвания и т.н.

В последните 10 години изкуственият интелект се прилага и при анализ на медицински изображения, което стана популярно особено в контекста на пандемията, коментира Георги Къдрев.

Като цяло изкуственият интелект насърчава персонализираната медицина, подчерта той.

Мариан Найденов, Управител, Prodesign, коментира добрите практики при рекламата на продукти без рецепта, хранителни добавки и козметика. Рекламите на този тип продукти са възможни само след одобрение на Агенцията по лекарствата, напомни той.

Мариян Найденов цитира данни на в. "Капитал", според които рекламният пазар в България се концентрира върху телевизията. Делът на дигиталната реклама е по-малък, но темпът на ръст е изключително силен.

Фармацевтичната индустрия е най-големият рекламодател в България, според същите данни, с най-висок брутен бюджет за реклама (над 478 млн. лева).

За успешната реклама, която продава, е необходима добра стратегия, добър криейтив и правилен медия микс, коментира Мариан Найденов. В стратегията се полагат целите за пазарен дял, бюджетира се и се проучват пазарните конкуренти, както и таргет групите, и се подготвя и креативният процес. Това съгражда основите на успешното пазарно позициониране, подчерта той.

Голяма част от успеха на рекламата се корени в избора на креативната агенция, която ще работи по рекламата. Медия планирането и сезонността също са важни - от една страна, насочването към таргет групите, от друга - спецификите на самия продукт (например реклама на препарат против алергии пролетта), посочи Мариан Найденов.

Задължителните елементи в рекламата на медицински продукти без рецепта е да не се използват заблуждаващи твърдения, да не се използват чувствителни теми, да не се обещават нереалистични резултати. Важно е да се подчертаят ползите за здравето чрез ясни и кратки послания, насочени към емоциите на таргет аудиторията, както и емпирични доказателства за тези ползи, ефективността и безопасността, коментира той.

Мариан Найденов направи анализ и на възможните комбинации от комуникационни канали за реклама на продукти без рецепта и козметика, вкл. и при по-нисък бюджет.

Лазар Малаков, Customer Success Director, Meta Lead Bulgaria, HTTPOOL, говори за данните за реклама на фармацевтичния бизнес в Meta.

Той представи основните показатели, които да се следят при рекламата - цена за 1000 показвания, цена за клик, цена за клиент, достигнал до страницата, брой гледания на видеа, отзиви и др. Трябва да се оценяват и параметрите, които корелират с бранда.

Лазар Малаков посочи, че рекламата в социалните медии работи, продажбите са във възход, а бизнесът все повече се глобализира. Meta рекламата е измерима и обхваща сериозни аудитории, така че инвестицията в такава реклама ще се изплати.

Holger Jacobsen, Industry Lead, Healthcare, Google, говори за персонализираната медицина и здравеопазване на форума Pharmacy&Healthcare Summit.

Персонализираната медицина поставя пациентът в центъра на системата и го овластява, коментира Холгер Джейкъбсън. В миналото лекарите и фармацевтите бяха твърдите авторитети, а в съвремието пациентът води и не е задължително изобщо да е болен, а може да търси начини максимално дълго да остане здрав, посочи той.

Има няколко важни точки на взаимодействие при персонализираната медицина - разбиране (на състоянието, на симптомите, на здравето), откриване (на продукти и терапии), задълбочаване (с препоръки и допълнителна информация), решение (избор на терапия и продукти) и постигане на целта.

Д-р Ивайло Симеонов и Михаела Симова, Съоснователи на LeadersHeal Academy, завършиха форума с интерактивен модул, посветен на лидерството и фокусирането върху човека в центъра.

Д-р Ивайло Симеонов представи данни за загубените работни дни заради ментални смущения, както и необходимостта за включването във фирмената култура на психоемоционалното здраве на служителите.

Менталното здраве на работното място обаче продължава да бъде тема табу и е обект на стигматизация, подчерта той. По думите му влиянието на травмата е всепроникващо чак до организацията и работното място.

Михаела Симова представи АПИ моделът - адаптивна преработка на информация, вкл. сетивна, когнитивна, емоционална, телесна. Когато този модел не работи, преработката на информация е неадаптивна. Неадаптивните модели са свързани с негативно функциониране, обясни тя.

Травма осъзнатото лидерство е подход, който разглежда всеки служител като личност, а мениджърът разбира, съчувства и подкрепя конкретния служител през въпроса "Какво ти се е случило?", а не "Какво не ти е наред?", поясниха двамата.

Събитието се организира със съдействието на DHI Cluster

Официален партньор: Ocean Investments

Имиджов партньор: Astellas, AstraZeneca

Партньори: Баркод Системи България, Devin, Spetema Caffe, Net Info, Medical News, Фрамар, Бател

Дигитални маркетинг партньори: Seomax, Design Expert, Etarget

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.