Китай е най-големият онлайн пазар в света за 2023 г.

Китай е най-големият онлайн пазар в света за 2023 г.

Китай е най-големият онлайн пазар в света за 2023 г., според данни на Statista.

Приходите от електронна търговия в страната възлизат на близо 2,2 млрд. долара през 2023 г. Делът на онлайн търговията от общите продажби възлиза на почти 26%, а ръстът на годишна база е малко над 11%, показват данните.

На второ място са САЩ с малко под 1 млрд. долара приходи от онлайн търговия и 24% дял от общите продажби. Ръстът на годишна база е почти 7%.

Топ пет на най-големите онлайн пазари в света се допълва от Великобритания, Южна Корея и Япония.

Приходите от онлайн търговия на Острова за миналата година възлизат на 157,4 млн. долара, а електронните продажби формират една четвърт от всички продажби в страната. Ръстът на годишна база достига почти 6%.

Приходите от електронни продажби в Южна Корея са за почти 140 млн. долара през 2023 г., а делът им от общите продажби е малко под една четвърт. Годишният ръст достига малко над 11%.

Приходите в Япония възлизат на 124,3 млн. долара при дял от малко над 12% от общите продажби. Ръстът на годишна база е най-слаб от всички водещи пазари - 0,7%.

От регионална гледна точка Азия е най-големият пазар за онлайн търговците. Общите приходи от онлайн търговия на дребно в азиатските страни достигат 1,7 трлн. долара през 2023 г. Това е с почти 800 млн. долара повече от приходите от електронна търговия, достигнати в Америка.

Китай е най-големият пазар за онлайн търговците в региона, но Индия е пазарът с най-силен среден годишен темп на растеж. Прогнозата е, че между 2023 г. и 2027 г. онлайн продажбите в Индия ще растат с по над 14% годишно.

Големите азиатски пазари за електронна търговия имат силно влияние върху останалия свят. Конкретен пример за азиатски канал за електронна търговия, който се възприема на Запад, е TikTok Shop, свързващ социалните медии и електронната търговия.

По-бързо от Индия за периода 2023-2027 г. се очаква да растат само онлайн продажбите в САЩ.

Латинска Америка също ще се радва на силен растеж на онлайн търговията, като Мексико, Аржентина, Бразилия са в топ пет на пазарите с очакван най-силен растеж за посочения период.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.