Фармацевтичният сектор е допринесъл за 2,2% от БВП през 2022 г.

Фармацевтичният сектор е допринесъл за 2,2% от БВП през 2022 г.

Приносът на фармацевтичната индустрия за българската икономика през 2021 г. достига 2,8 млрд. лева, което представлява 2,2% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Това се посочва в доклад на IQVIA за Централна и Източна Европа, представен на експертна среща от изпълнителния директор на компанията Лука Чичов.

Срещата е организирана от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и Българска асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ). На срещата са присъствали представители на фармацевтичния сектор, на Народното събрание, на съсловните организации, търговските камари и др.

Директният принос на фармацевтичния сектор към държавния бюджет на страната възлиза на 1,3 млн. лева за 2021 г., което представлява 2,5% от бюджета, сочат още данните в доклада. Това включва платените данъци и социалните и здравни вноски.

От общия икономически принос на сектора през 2021 г. най-много са разходите за заплати - почти 1,1 млрд. лева. Други 914 млн. лева са платени на НЗОК и за данъци, 178 млн. лева са инвестициите в клинични изпитвания. Непрекият финансов принос се изчислява в размер на 8 млн. лева.

Във фармацевтичния сектор са пряко заети 28 хил. души. Непряката заетост се изчислява на 16 хил. души. Заплатите са средно 1,8 пъти по-високи от средната за България, показват още данните, включени в доклада.

Фармацевтичното производство се изчислява на 426 млн. лева, като възлиза на 1,2% от общото производство в България.

Други данни показват, че заради генерични и биоподобни лекарства, навлезли на пазара в България, са спестени разходи за 207 млн. лева.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.