Euler Hermes прогнозира, че българската икономика ще расте по-бавно от световната

Euler Hermes прогнозира, че българската икономика ще расте по-бавно от световната

Икономиката на България ще расте по-слабо от световната икономика. През 2021 г. БВП на България ще се разшири с 3,5%, а през 2022 г. - с 3,8%. Същевременно се очаква глобалната икономика да нарасне с 5,5% през 2021 г. и 4,2% през 2022 г.

Тов апрогнозира застрахователят на търговски кредити Euler Hermes.

За еврозоната компанията очаква растеж от 5% през 2021 и 4,2% през 2022 г.

Несигурността пред икономическото развитие експертите обвързват с няколко фактора. Много сериозно влияние оказва прекъсването на веригите на доставка, което изненада света в условията на неочаквано бърз растеж след COVID-19. Възстановяването им според експертите ще се случи през 2023 г.

Допълнителни икономически вълнения се очакват с поетапното или цялостно отпадане на държавни политики за подкрепа на бизнеса и хората заради COVID-19 кризата. Според доклада и към момента икономиките на развиващите се държави се оказват по-уязвими и в невъзможност да наваксат изоставането. Основна причина за това, според експертите на Euler Hermes, са забавянето във ваксинацията на населението и по-малките ресурси за гъвкави политики в подкрепа на местните икономики.

Докладът на Euler Hermes предупреждава и за продължаващ ръст на инфлацията, като за 2021 г. тя се очаква да достигне 2,2% в еврозоната и 4,1% в САЩ. Въпреки че през 2022 г. експертите очакват забавяне на тенденцията, тя ще остане възходяща, а в определени сектори се очаква да е значително по-висока от средното. Сред тях са производството на автомобили, строителните материали, както и търговията на дребно и логистичните и складови услуги.

Заради затрудненията в доставките и проблемите на пазара на работна ръка производствата ще продължат да срещат затруднения, което ще забави в известна степен ръста на глобалната търговия по отношение на обемите. Актуализираната прогноза на Euler Hermes e за увеличение от 8% и 6% като обем съответно за 2021 и 2022 г.. Очакваният ръст като стойност обаче е 16,9% и 8%.

Според специалистите капиталовите пазари до голяма степен са имунизирани срещу негативните ефекти на неочаквано бързия растеж след COVID-19 кризата и затова очакванията там са за стабилно развитие и през следващата година.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.