Една четвърт от фирмите в България очакват трайно намаляване на заетостта заради Covid-19

Една четвърт от фирмите в България очакват трайно намаляване на заетостта заради Covid-19

В България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за инвестиции. Това става ясно от представените днес резултати за България от годишното проучване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно инвестициите.

Според данните почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а инвестиралите повече са единици (7%). Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните стойности за ЕС (45%), пише economy.bg.

Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с половината от дружествата в ЕС (50%).

Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като дългосрочно следствие от Covid-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %).

Освен това, почти две-трети (63%) от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на климата, което е много над средното за ЕС (35%).

През 2020 Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 443 млн. евро за различни проекти в България. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности спрямо 2019 г., отчитат още от ЕИБ.

През 2020 г. отпуснатите от ЕИБ заеми в България възлизат на 115 млн. евро.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.