БВП на България се връща към годишен ръст през второто тримесечие

БВП на България се връща към годишен ръст през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбелязва годишен ръст за първи път от година през второто тримесечие на 2021 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За периода април-юни икономиката на страната се разширява с 9,6% в сравнение със същия период на миналата година.

Растежът спрямо първото тримесечие е 0,4%, сочат още данните.

Експресните оценки на НСИ показват, че за второто тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 31,085 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26,974 млрд. лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80,2%, което в стойностно изражение възлиза на 24,932 млрд. лева.

През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 5,844 млрд. лв. и заема 18,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Според НСИ причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2,5% и на бруто образуването на основен капитал с 0,6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6,7%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 4,2% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година, показва още статистиката.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 20,3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 28,6%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.