Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 4, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Пореден ръст на бизнес климата у нас

Пореден ръст на бизнес климата у нас
Petya Dimitrova

Oбщият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май в резултат на подобрения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) през юни 2016 г.

НСИ отчита също, че съставният показател „бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящата производствена активност обаче са по-резервирани, докато в очакванията им за дейността през следващите три месеца се наблюдава подобрение.

Несигурната икономическа среда остава основният проблем за развитието на бизнеса, посочен от 49.7% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 0.9 пункта спрямо май, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им обаче са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.9 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца също остават благоприятни макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.

Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в сектора, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Същевременно през последния месец анкетата регистрира засилване на отрицателното въздействие на фактора „слабости в икономическото законодателство".

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.