Близо 410 млн. евро ще получат биопроизводителите в България до 2027 г.

Близо 410 млн. евро ще получат биопроизводителите в България до 2027 г.

През последната година интересът на земеделските стопани в страната към биологичния сектор се повишава. Надяваме се да се запази тази положителна тенденция, като работим по привличането на нови биофермери чрез различни инициативи. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при официалното откриване на осмата международна конференция "Биологичното производство - предизвикателства и тенденции" в град Пловдив.

По данни на МЗХ за последната кампания 2023 г. биологичните площи са се увеличили с 35% спрямо предходната година. Броят на животните и пчелните семейства, отглеждани по биологичен начин, също нараства, най-осезаемо при говедата и биволите - с над 120%, съобщава sinor.bg.

В програмния период 2023-2027 година е наличен набор от инструменти, които ще спомогнат за развитие на този вид производство. "За този период са заделени близо 410 млн. евро за биосектора в страната. Средствата са осигурени за компенсаторните интервенции "Биологично растениевъдство", "Биологично пчеларство" и "Биологично животновъдство" за плащания към земеделските стопани както в период на преход, така и за биолигично сертифицирани", припомни тя.

По думите й, освен от възможностите за финансова подкрепа, земеделските стопани, които се насочили към сектора, могат да се възползват и от безвъзмездни съветнически услуги от страна на Национална служба съвети в земеделието, както и от инвестиционните интервенции за производство и преработка.

"Внедряването на нови методи и практики, използването на нови технологии и препарати са сред дейностите, които Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. насърчава чрез интервенцията за оперативните групи по ЕПИ- АГРИ.", обясни заместник-министър Георгиева.

Тя каза още, че родното биологично производство има изключителни предпоставки за своето развитие заради запазената ни природа, съхраненото биоразнообразие и дългогодишните традиции в отглеждане на устойчиви местни сортове и автентични породи животни, предадоха от пресцентъра на МЗХ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.