Бизнес климатът се влошава през септември заради песимизъм в строителството, търговията и промишлеността

Бизнес климатът се влошава през септември заради песимизъм в строителството, търговията и промишлеността

Бизнес климатът се влошава с 2,4 пункта през септември заради влошаването на настроенията в промишлеността, строителството и търговията на дребно, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-силно намалява бизнес климатът в строителството - със 7,3 пункта, сочат данните на националната статистика. Това е в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за получените нови поръчки през последния месец също са негативни, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се влошава с 2,6 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира и песимистични мнения както за обема на продажбите, песимистични мнения както за обема на продажбите.

Бизнес климатът в промишлеността пада с 0,9 пункта заради по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са неблагоприятни.

Бизнес климатът в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от август. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерени мнения, Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерени.

За всички индустрии икономическата среда и несигурност е основно затруднение.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.