Бизнес климатът рязко се подобрява през февруари

chart

В условията на социално недоволство и задълбочаваща се политическа криза, през февруари бизнесът демонстрира изненадващ оптимизъм. Това показва месечната анкета на НСИ, според която общият показател на бизнес климата се повишава с 5.7 пункта  спрямо януари в резултат от по-благоприятната оценка на мениджърите от всички изследвани икономически отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

В промишлеността статистиката отчита ръст на показателя на бизнес климата от 3.6 пункта, главно поради подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. В същото време те определят производствената активност като намалена, оставайки умерени оптимисти за дейността в отрасъла през следващите месеци. И през февруари най-сериозните проблеми за сектора остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните.

По-оптимистично настроени са предприемачите в строителството, като показателят за бизнес климата се повишава с 4.1 пункта. Това се дължи на положителните очаквания на строителите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Те прогнозират по-голяма строителна активност през идното тримесечие, като дори посочват, че имат намерения да наемат персонал.

Най-сериозният скок, 11.7%, е регистриран в областта на търговията на дребно. Търговците дават подобрени оценки за бизнес състоянието на компаниите си и са оптимисти за обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца.  Очакванията за движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение.

При услугите посоката на движение също е нагоре, като отчетеното подобрение е размер на 5.3 пункта.

 

 

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.