Рекорден бюджетен излишък към края на май

money-coins

През май индексът на индустриалното производство се понижи до 103.6 пункта, или с 5.1% спрямо април. В сравнение с май 2015 г. индексът също бележи спад, макар и по-слаб - с 1.9%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност остана на ниво от 112 пункта, което е малко по-високо от април (111 пункта), сочи анализ на една от големите банки у нас. „Годишният спад на индустриалното производство е очакван на фона на свиването на разходите за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година и от относително слабата конкурентоспособност на българската индустрия“, коментира икономическият анализатор Емил Калчев.

Оборотът на вътрешната търговия също спадна на годишна база с 3.4%, движена от спада в търговията на едро със 7.4% на годишна база през май. От друга страна, продажбите на автомобили и мотоциклети, които се увеличават на годишна база от април 2013 г. насам, регистрираха ръст от 8.9%, а търговията на дребно от 3.1% на годишна база. Поради значителния относителен дял на търговията на едро в общия оборот на търговията, техният положителен оборот не можа да преодолее общия спад в сектора.

През май темпът на спад на строителството се ускори до 11.8% на годишна база (-9.4% за април). Спадът бе следствие от свиване на сградното строителство с 12.6% и на цивилното и инженерното строителство с 10.8%. Доброто представяне на цивилното и инженерно строителство през 2015 г., резултат от проактивната публична политика за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура, както и за изграждане, реконструкция и модернизация на обществени сгради и съоръжения, от началото на 2016 г. бе прекратено. „Причина за това е приключването на стария програмен период за усвояване на европейски фондове. Очаква се спадът в този сегмент да се задържи през 2016 г. на фона на свиване на сградното строителство с намаляващ темп“, обясни Калчев.

Анализът на Райфайзенбанк отчита рекорден бюджетен излишък към края на май. Той се равнява на 2.8 млрд. лв., повече от същия период на 2015 г., когато той е бил 1.1 млрд. лв.

Текущата сметка на платежния баланс премина в положителна през май. В структурата й салдото на първичния доход се подобри, докато салдата на външната търговия, услугите и вторичния доход се влошиха. През май преките чуждестранни инвестиции бяха повече от нивото им година назад.

Паричната статистика на БНБ отчита отново годишно намаление при новоотпуснатите кредити с 1.1% през май, като от ноември 2015 г. това е най-ниският намаляващ темп. „Освен забавения годишен спад, положителен сигнал от страна на кредитирането беше нулевият резултат на месечна база през май, след ръст от 0.3% през април и от 0.1% през март. Ако месечният ръст продължи, той ще доведе до нарастване на кредитирането на годишна база“, допълни Калчев.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.