Как да подготвите работната сила за цифровото бъдеще?

job-work-employment-2

Бъдещето на работата и работната сила се крие в дигиталния свят. Ето и една красноречива стъпка: Amazon обяви през юли, че планира да отдели 700 милиона долара за обучение на около 100 000 работници в САЩ до 2025 г., с което ще им помогне да заемат по-квалифицирани работни места.

Защо компания от този ранг да прави такава инвестиция, пише онлайн изданието entrepreneur.com. Вероятно защото групата вече е приела реалността, че автоматизацията скоро ще може да изпълнява огромен брой задачи, които в момента се извършват от хората.

Harvard Business School предоставя подкрепа за необходимостта от подобни инициативи за целия бизнес, като потвърждава, че предприятията са изправени пред значителна несигурност поради многото и бързи промени. Оттам и предизвикателствата пред подготовката за работата на бъдещето.

Всички тенденции сочат към идеята, че до 2030 г. световната работна сила, състояща се от около 3,5 милиарда души, може да бъде ръководена от хора, работещи със знанието, с разрушителни умения съвместно с изкуствен интелект. Въпросът е как да създадем устойчива работна сила в такава среда? Какви са стратегиите и решенията за дигиталната работна сила на бъдещето?

Въздействието на алгоритмичната икономика, базирана на AI и машинното обучение, вероятно ще бъде преобразуващо за бъдещето на работата, но е важно за ръководителите на компаниите и собствениците на фирми да започнат да подготвят себе си и своите служители за бъдещето сега.

Обучение чрез геймификация

Технологиите преобразяват бизнеса и обучението трябва да е също толкова навременно и трансформиращо. Геймификацията може да помогне за по-доброто ангажиране, преподаване и задържане на вашите служители. Според BW World геймификацията работи както върху когнитивните (разбиране, оценка и анализ на информация), така и върху афективните (емоции, нагласи и ценности) области на човешкия мозък. Тя може да направи процеса на обучение по-лесен и по-бърз за вашите служители, като по този начин улеснява внедряването на нови системи, процеси и инициативи.

Изисквайте онлайн портфолио, а не хартиени резюмета

Помислете дали не е необходимо всеки кандидат за работа да не предоставя пълно онлайн портфолио, показващо необходимите умения, сертификати и постижения за позицията, която искате да запълните. Потърсете потенциални служители с постоянно актуализирано и стабилно присъствие в професионални платформи.

Забравете за идеята всички ваши служители да идват на работа

Добра идея е да промените бизнес модела си, така че да привлечете работна сила, която не е необходимо физически да присъства в реалния ви офис. Тези хора биха могли да бъдат в различен град или държава, но защо да ги изключвате? Служителите на свободна практика все повече увеличават дела си през последните пет години и тази тенденция ще продължи.

Популяризирайте корпоративен здравословен начин на живот чрез носими устройства

Проучване на изследователската фирма Tractica показва, че до 2020 г. над 75 милиона носими устройства ще се активират на работното място. Можете да се възползвате от тази нарастваща тенденция и да стимулирате работната си сила да води по-здравословен живот както в офиса, така и извън него. Обърнете внимание на политиките за поверителност на данните на носимите устройства, след това можете да разрешите на служителите си да се включат в уелнес програми и да ги възнаграждавате парично или по друг начин за постижения.

Подгответе работната сила за цифровия труд

Проучване на Световния икономически форум установява, че макар 75 милиона работни места да могат да бъдат изместени до 2022 г. поради натиска на машини и алгоритми, тази тенденция също се очаква да създаде около 133 милиона нови работни места. Важно е да се отбележи, че те ще включват изцяло нови роли, както и еволюирали роли. . Добре е да обучите работната си сила да мисли за AI не само като инструмент, който да използва, но в някои случаи като своеобразен колега с някои ключови силни страни (както и някои забележими слабости).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.