Пет особености на наемането на нови служители в условията на пандемия

employers

Някои компании се налага да съкращават персонал заради въздействието на пандемията. Други обаче трябва да наемат, за да могат да продължат да обслужват клиентите си качествено.

Какво обаче трябва да направят работодателите, за да гарантират, че бъдещите и новите служители се чувстват уверени и комфортно на новото си работно място в тези безпрецедентни условия? Онлайн изданието shrm.org обобщава пет съвета.

Помислете за необходимостта от различни умения

С налагането на принудителна дистанционна работа мениджърите и HR ръководителите е важно да обмислят допълнителни умения, които може да са необходими сега. Мениджърите по наемането на работа трябва да задават въпроси относно находчивостта, самостоятелността, самомотивацията на кандидата, активното сътрудничество и писмената и вербална комуникация.

Адресирайте притесненията от физическия контакт

Дори някои държави облекчават ограниченията, свързани с вируса, някои бъдещи и нови служители могат да бъдат загрижени за физическата близост по време на процеса на интервю и ранните им дни или седмици на работа. Важно е да помогнете на тези хора да а се чувстват по-удобно и по-безопасно на работното място.

Можете, поне доколкото е възможно, да управлявате процеса по събеседване и наемане дистанционно. Интервюта и обучения могат да се осъществяват чрез платформи като Zoom и Microsoft Teams. Ако кандидатите и новите служители трябва да дойдат на работното място, то добре е да се осигури  адекватно физическо разстояние между участващите лица и контактите да са минимални.

Когато новият служител заработи, дори и всички от екипа да са на едно и също място, нека общуването е по телефон, електронна поща или друг начин, така че да не изисква физическо взаимодействие.

Управлявайте новото начало

Започването на работа  вероятно ще бъде различно за много нови служители и често ще се провежда дистанционно. Необходимо е да осигурите адекватно онлайн въвеждащо обучение, както и да предприемете мерки за качествено предаване на фирмената култура и правилата в организацията.

Създайте възможности за социално взаимодействие

Дори и служителите ви да работят отдалечено, от различни места, необходимостта от взаимодействие е от първостепенно значение. Работодателите трябва да бъдат инициативни при създаването и управлението на възможности за новите служители да осъществяват връзка с колегите си, където и да се намират.

Поддържането и споделянето на фирмената култура с новонаети служители е по-важно от всякога. Компаниите трябва да насърчават екипите да намерят креативни начини да се свързват и да общуват. Тези виртуални връзки ще помогнат за изграждането на взаимоотношения и ще осигурят усещане за принадлежност за новите служители, особено ако работят отдалечено.

Уважавайте поверителността и личното пространство на служителите

Безопасността е в съзнанието на повечето хора в момента, въпреки че нивата на загриженост ще варират сред служителите. Работодателите трябва да бъдат съсредоточени върху облекчаването на страховете и това включва и защита на личната здравна информация на служителите.

Работодателите, които провеждат разрешени скрининги – например за телесната температура, трябва да обмислят как могат да го направят по начин, който защитава резултатите на отделните служители и предотвратява споделянето на тази частна информация с други служители.

Работодателите също трябва да бъдат предпазливи относно това как предават на служителите информация за положителни тестове за коронавирус.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.