Програмите за обучение на служителите - необходим елемент за развитие на бизнеса

employmentSM

В условията на съвременния пазар на труда повечето фирми избират наемане на култура или наемане на умения. Културата сякаш печели.

Има смисъл. Фирмената култура не е нещо, на което да се научиш – или бъдещите служители се вписват в нея, или не. Уменията са нещо, което може да се подобри и надгради с времето, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Ако искате да работите с иновативни, талантливи хора, които ще добавят стойност към вашата фирмена култура, трябва да спрете да се притеснявате дали притежават, или не перфектен набор от умения. Ако наемете подходящите хора, те вероятно ще имат желание да се научат и да се докажат.

Този подход обаче идва с известен багаж – обучение. Вашето обучение трябва да бъде изключително. В крайна сметка, ако сте готови да пренебрегнете факта, че новият ви служител може да е малко неопитен (макар да е чудесен от гледна точка на фирмената ви култура), тогава също трябва да сте готови да му предоставите необходимите инструменти за успех.

Обучението не идва с ниска цена. Ако обаче погледнете внимателно, това е инвестиция, а не цена, еднократен разход. Влагането на време и усилия в разработването на ефективна програма за обучения на служители помага да се гарантира, че новите ви попълнения знаят как да вършат добре работата си и че ще се справят още по-добре, след като са се аклиматизирали.

Ето някои практики за изграждане на подходяща фирмена програма за обучение, обобщени от изданието.

Поставете очаквания за ясни резултати

Не прилагайте програма за обучение само за да има обучения. Това е колосална загуба на време и средства. Вместо това си поставете ясни цели за това, което всеки служител трябва да знае и да може да направи в края на обучителната програма. Видът на програмата ще зависи и от състоянието на компанията – дали сте в период на промяна, разширяване, търсите ли краткосрочни роли, или искате служител, който да остане дългосрочно, както и от конкретните роли на служителите според техните отговорности.

Редовно преглеждайте и адаптирайте учебната програма

Доколко новите служители се интегрират във фирмата? Има ли висок процент на текучество на служители, който води до бързо напускане и наемане на още нови служители? Чувстват ли надзорните органи и мениджърите, че новите им служители са готови да работят, след като приключат обучението си?

Ако новите попълнения в екипа ви напускат бързо, а ръководителите смятат, че процесът на обучение не е много ефективен, бъдете активни. Открийте проблемите, потърсете ресурси, с които да обновите програмата за обучение. Преработете тренировъчния процес, определете пропуските в процеса по наемане на кадри, за да го прецизирате.

Попитайте и старите си служители какво биха искали да научат допълнително. Обучението не е еднократно начинание. Това трябва да е непрекъснат процес, който е част от цялостното професионално развитие на всеки служител. Това е добър начин да осигурите пътеки за напредък и да поддържате служителите ангажирани, мотивирани и лоялни. Консултирайте се директно с вашите служители, за да прецените какво допълнително обучение да осигурите. То може дори да не е традиционно, а да предоставите например стипендия за учене извън вашата организация.

Дайте шанс на служителите да приложат теорията на практика

Да хвърлите един куп дебели ръководства на новите служители и да очаквате те да ги запомнят и прилагат изобщо не е добър начин да действате. Вместо това, дайте им възможност да преразгледат и след това да използват тези знания в полуконтролирана атмосфера. Нека новите служители изпълняват задачите сами, но да имат хора около себе си, които да ги наблюдават и до които да се допитат при необходимост, за да не направят груба грешка. Те трябва да имат възможност да приложат теорията на практика.

Обяснете защо определени процеси в компанията са такива, каквито са, чрез примери или казуси. Така ще помогнете на служителите да се почувстват мотивирани да ги следват и вие ще се отнасяте към всички като към интелигентни, уважавани членове на екипа.

Добрата програма за обучение изисква първоначална инвестиция от гледна точка на време и пари, но най-вероятно е достойна инвестиция, ако ви спести часове на повторно наемане, напускания и уволнения. Правилното обучение може да помогне да се поставят основите на качествени служители, да се поддържа висок морален дух на компанията и ефективно професионално развитие.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.