Какво не ни дава образованието за успех на пазара на труда?

job-work-employment-2

Нещо, което средностатистическите  училища и университети не успяват от години, е да ориентират обучаващите се за ситуацията на пазара на труда.

Светът на труда не е такъв, какъвто беше дори преди една година. За съжаление, общите умения, на които ни учат в училище и след това във висшето образование, или не са необходими в трудовия свят, или са толкова широки, че обучаващите се не успяват да усъвършенстват нещо по-тясно специализирано, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Пазарът на труда непрекъснато се променя, което налага и работната сила да се променя. Същевременно образователната система остава консервативна и трудно наваксва, а е необходимо да премине към режим на обучение, базиран на умения, за да настрои работната сила за успех в бъдеще.

Тъй като COVID-19 продължава да трансформира бизнес моделите, включително и пазара на труда, който позволява на работниците по-голяма гъвкавост и избор в кариерата, трябва да признаем, че „старите начини“ за започване на кариера (т.е. стандартните процеси на кандидатстване и интервюиране) вече не са от значение.

Няма съмнение, че ще отнеме време на нашата образователна система да се научи как да подготвя обучаващите се за изцяло нов начин на работа. Изключително важно е обаче да започнем да се занимаваме с промените, които настоящите учебни програми не включват. Ето някои от най-важните уроци за работната сила, които институциите трябва да научат, за да подготвят лидерите на утрешния ден.

Пандемията

Пандемията е ключов двигател за последните промени на пазара на труда. Няма начин училищата да са се подготвили за тази промяна, както ние не бяхме готови да се сблъскаме с пандемия.

Важно е образователната система да подготви хората как тези промени ще повлияят на работната сила, която ще излезе на пазара до няколко години. Например почти 40 милиона американци загубиха работата си поради пандемията и много от тези работни места вероятно ще се променят по отношение на нивото на уменията, търсенето и местоположението (отдалечено спрямо офиса).

Много работни места, които се смятаха за необходими преди пандемията, сега се считат за несъществени или търсенето на тази конкретна роля може да намалее с времето, тъй като компаниите търсят други начини да се справят и без тях.

Тъй като работната сила започва да навлиза в критична фаза на адаптиране към нов свят, образователните институции ще трябва да проучат тези тенденции, за да подкрепят обучаващите се в успеха им на пазара на труда.

Дигитална трансформация

Материалите, използвани в настоящите класни стаи, не могат да бъдат произведени достатъчно бързо, за да бъдат в крак с промените в обществото и на пазара на труда. Близо 40 процента от работните места в САЩ са в професии, които е вероятно да претърпят тежки съкращения до 2030 г. Милиони работни места, които съществуват днес, ще бъдат автоматизирани, тъй като цифровата трансформация бързо ще промени начина, по който компаниите избират да работят.

Проблемът с настоящата образователна система е, че тя се фокусира върху общ преглед на областите, много от които ще бъдат заменени от автоматизирани процеси, което потенциално ще остави милиони завършващи на улицата и с неизползваеми умения.

С технологичния и глобален напредък компаниите очакват повече от своите служители. От познаването на най-новия софтуер за управление на проекти до конкретно, специфично за отрасъла умение, те трябва да се научат как да бъдат конкурентни на пазара на труда.

Нов модел работни взаимоотношения

Още преди пандемията работната сила беше започнала да се насочва към модел, при който работниците поделят уменията си между множество компании, което им позволява да изградят по-гъвкав график и баланс между професионалния и личния живот.

В отговор на пандемията компаниите все по-често започнаха да наемат служители на свободна практика, временни служители, отдалечени служители, тъй като това позволява по-лесно мащабиране на работната им сила и създава повече възможности за бързо наемане на умения, които се търсят.

Работодателите вече изискват от служителите си да овладеят специфични умения, а образователната система все още акцентира върху традиционните, общи. Тези хора вече са в неравностойно положение без специфичния опит, който компаниите търсят.

Лидерите на бъдещето

Клише е, но е вярно, че учениците в класните стаи сега са лидерите на утрешния ден. Ако не искаме нашето ръководство да е затънало в старите традиционни начини на работа, тогава нашите учебни програми също не могат да бъдат там.

Светът се променя бързо и пред очите на сегашното младо поколение. Те са свидетели на необходимостта от бързо адаптиране към динамични ситуации.

За да изгради успешни лидери, образователната система ще трябва да освободи място в своята учебна програма, за да научи учениците на най-актуалната информация и да им даде необходимите ресурси, за да се подготвят за бъдещето.

Преподавателите могат да преработят своите уроци, за да включват дискусии около работната сила и корекциите, които учениците може да се наложи да направят в своите кариерни пътища. Ако е възможно, институциите трябва да разработят образователни пътеки, които се фокусират върху изграждане на специфични умения, а не върху общо разбиране за област на обучение.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.