КСО и бизнесът: Предизвикателствата пред изпълнението на целите за устойчиво развитие

КСО-Форум-2020

На 30 септември 2020 г. се състоя форумът „Корпоративна социална отговорност (КСО): устойчиво развитие за българския бизнес“, организиран от сп. Enterprise. Водещи експерти в сферата на КСО дискутираха целите за устойчиво развитие и принципите, които бизнесът да следва, за да ги изпълни.

Изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН към 2030 г. върви с различни темпове – в някои страни напредъкът е голям, а други изоставят. Те обаче са предизвикателство, с което целият свят трябва да се справи, особено на фона на пандемията от коронавируса, която ни показа, че е време за преосмисляне на принципите, коментира по време на форума Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН-

Глобалният договор на ООН предизвика компаниите да приемат нови бизнес цели, които да покажат дали действията им достигат нужното ниво на амбиция за по-устойчиво развитие, добави тя. .

Тя представи и SDG Action Manager - нова инициатива на Глобалния договор на ООН, която ще помогне на компаниите да следят прогреса си по изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи визията за развитие на КСО и общите цели, като добро икономическо развитие, интересите на бизнеса и гражданите, за подобрение на конкурентоспособността и повишаване на качеството на живот, както и средата, която обитаваме.  По думите и водещи принципи в развитието на концепцията за КСО са диалогът и партньорството.

Отговорното бизнес поведение е съществена част от отворения международен инвестиционен климат. Все повече предприятия реагират като се ангажират с отговорни бизнес практики, насърчаване на диалог и общуване със заинтересованите страни, както и с администрацията, коментира Смилена Костова, директор на дирекция „Външноикономическа политика“, Министерство на икономиката.

Смилена Костова представи Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), които са най-изчерпателният набор от подкрепяни от правителствата препоръки за отговорно бизнес поведение. Целта на придържащите се към Насоките правителства е да насърчат положителния принос на мултинационалните предприятия за устойчиво развитие.

Чрез практикуване на корпоративна социална отговорност, наричана още корпоративно гражданство, компаниите могат да осъзнаят вида на въздействието им върху обществото, включително икономическата, социалната и екологичната сфера. Това каза д-р Джейн Муита, представител на Unicef в България.

Сред секторите, които оказват въздействие върху икономиката и правата на децата, са ИКТ, храни и земеделие и финанси. Туризъм, текстилна индустрия, медии са избирателно ангажирани сектори в области, които причиняват лишения или предоставят възможности за подобряване на правата на децата, подчерта тя.

Сред предизвикателствата, които тя посочи са, демографската реалност и липсата на система за управление на промените, корпоративна филантропия срещу КСО стратегия, ниско ниво на осведоменост и знания за правата на детето и бизнес принципите, липсата на яснота относно националната рамка за целите за устойчиво развитие, лидерският вакуум, контекстът на глобалната пандемия, кризата с околната среда и бедността.

“Социална отговорност в действие” беше темата, която представи Бисерка Янева, директор Човешки ресурси, „Асарел-Медет“АД. Г-жа Янева разказа за инициативите на компанията по отношение на КСО. В периода 1999-2019 г, „Асарел-Медет“ са инвестирали 1.3 млрд. лева, постигнали са успехи в дигитализацията, в налагането на ISO стандарти и по отношение на енергийната ефективност.

Като фактори за стабилност и благосъстояние тя подчерта, че над 50% от произведената продукция е от нефинансовите предприятия в Панагюрище, над 36% от всички приходи са в бюджета на общината, а 75% от внесените данъци върху печалбите в държавния бюджет са от предприятията в община Панагюрище. Сред инициативите на компанията са още програма в подкрепа на образованието, културното наследство, здравеопазването, подкрепа за развитието на туризма. Г-жа Янева подчерта и инициативите на компанията към техните служители и семействата им, както и фирменото доброволчество, което компанията инициира.

Яворка Петрова, CSR експерт от агенция V+O, беше лектор на тема „Открито за здравето“ на компанията Sanofi. Една от кампаниите, които компанията подкрепя, е „Открито за диабета“, чиято цел е превенция на диабет тип 1, ранно диагностициране на диабета, правилно лечение и контрол над заболяването.

Втората кампания е Черно на бяло – представително проучване за знанията за черния дроб, какво уврежда и за какво е важен той. С помощта на иновационен инструмент се цели създаване на кауза, а третият етап, който предстои е, как да се намерят решения за справяне с проблема с чернодробните заболявания.

КСО като отговор на рисковете и скритите възможности за трансформация, устойчивост и растеж на фирмите беше темата на дискусионния панел на форума. Модератор беше д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox. Гостите - Милка Семова, член на Управителния съвет, Българска асоциация на КСО специалистите, Петър Начев, директор на дирекция “Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции”, МТСП и Пелагия Виачева, член на УС на Националната комисия за корпоративно управление, коментираха факторите, определящи необходимостта от стартиране на КСО стратегия в публичните компании, компаниите в обществен интерес, държавните и общинските предприятия, предизвикателства пред компаниите, поели по пътя на КСО и обсъждаха въпроси от практиката – отчетност, стратегии и регулации на национално и европейско ниво и как да се постигне съответствие с тях.

Конференцията се проведе под патронажа на Министерството на труда и социалната политика и  в партньорство със CSR AdviceBox

Официални партньори: Асарел Медет АД и Sanofi Aventis

Партньори: Spetema, Devin, ИАНМСП, БДВО, ИНТЕРПРЕД-СТЦ София и EventsPro

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.