К. Калоянова: LIFE финансира проекти, допринасящи за устойчивото развитие и качество на околната среда

IMG_3736

Kамелия Калоянова има богат опит (включително международен) в проекти, свързани с оценка на публичните политики, оценка и укрепване на административния капацитет, оценка на въздействието. Била е ръководител и експерт в множество екипи при предоставяне на консултации относно наблюдение и оценка на изпълнението на оперативните програми на ЕС. Специален интерес към управление на проектния цикъл, определяне на нуждите, планиране на проекти, определяне на показатели за изпълнение, изследване на въздействието в редица области като административен капацитет, стратегическо планиране, социално включване, образование, околна среда. 

По време на БизнесПРО Форум  г-жа Калоянова ще говори за програма LIFE.

Към кого е насочена програма LIFE?

Програмата е много гъвкава и отворена както към бизнеса, независимо дали е малко и средно предприятие, голяма компания или международна компания така и  публични бенефициенти и неправителствени организации. Програмата финансира пилотни или демонстрационни проекти за тестване на нови продукти, технологии, производствени процеси, проекти, които допринасят за устойчиво развитие и качество на околната среда.

Какви са целите на програмата и как бизнеса може да се възползва от нея?

Целите на програмата са да послужи като катализатор на промени в разработването и прилагането на политиките, като предоставя и разпространява решения и най-добри практики за постигане на целите в областта на околната среда и климата и като насърчава новаторски технологии за околната среда и изменението на климата

Спирането на загубата на биологично разнообразие, обръщането на този процес и подобряването на ресурсната ефективност, както и справянето с проблемите на околната среда и здравето продължават да бъдат основни предизвикателства пред Съюза. Тези нужди са адресирани от целите на програма ЛАЙФ.

Кои са спецификите на програмата - партньорства, кандидатстване, бюджети?

Програмата насърчава се партньорството с цел допълване на капацитета и постигане на транснационален ефект, както и проекти, които водят до по-голямо въздействие, като бюджетите могат да бъдат в много широки граници от 500 000 евро до 5 милиона евро.

Повече за събитието: https://event.gg/6619/

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.