HP предлага специализиран пакет за SAP HANA

hp_proliant

HP представи в София новото си подобрено решение за свързани с платформата SAP HANА инсталации.  HANA се нарича представената в средата на 2011 г. in-memory технология на SAP. Използването на подобна означава, че информацията се съхранява в оперативната памет, с цел извършването на по-бързи изчисления. По този начин се съкращава времето за извършване на различни анализи и справки, което от своя страна би трябвало да доведе до възможност за по-бързо взимане на управленско решение с помощта на системата за управление на бизнеса. Бързодействието при компании, разполагащи с много големи бази данни, винаги е било сред най-големите проблеми при практическото използване на ERP и BI системите.

Според специалистите от HP, използването на подобни приложения, в комбинация с предлаганите от тях решения, могат да ускорят „драматично” достъпът до данни, свързани с бизнес решенията. Представеното портфолио включва хардуер, софтуер и услуги, обединени в предефинирани конфигурации с точно определена цена.  То е изградено на основата на т.нар. „конвергирана” инфраструктура на HP, която включва сървърите Bladesystem HP ProLiant и системата HP X9300 IBRIX Network Storage с HP P6500 Enterprise Virtual Array (EVA).

Решението може да бъде лесно интегрирано с вече внедрения софтуер SAP Business Suite или компонента SAP NetWeaver® Business Warehouse (BW). Освен подобрена производителност, скалируемост и наличност, в помощ на клиентите, които искат да преминат от софтуерната среда NetWeaver BW Accelerator към HANA, компанията предлага и услуги по подробен анализ на финансовите и бизнес ползи, които подпомагат бързото вземане на решения, както и единна точка за контакт при мигриране новата технология.

HP се определят като лидер в глобален мащаб в доставянето на услуги за SAP среди, поддържайки 1.7 милиона потребители в над 50 държави. Компанията може да се похвали със 77 000 инсталации на SAP приложения в световен мащаб, а Конвергираната инфраструктура  поддържа повече от половината от тях.

В същото време HANA остава иновация основно за SAP потребителите и едва ли ще застарши глобалните позиции на традиционните доставчици на бази данни, като Oracle, IBM и Microsoft.  In-memory бази данни предлагат и някои от основните конкуренти на SAP. Затова се смята, че поне в началото HANA ще бъде най-интересна на големите потребители на приложения от германския доставчик, които чрез това решение ще са способни да „ускорят” работата на Business Warehouse платформата си. Очаква се и появата на новата технология да окаже натиск върху ценообразуването на конкурентните продукти на Oracle.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.