БВП на България нараства с 3,5% в края на 2019 г.

procent-Pixabay

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се разширява с 3,5% през последното тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната 2018 г., показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Растежът спрямо предходното тримесечие е 0,7%.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори. Те подлежат на преразглеждане, поради което може да има промяна в икономическия растеж при ревизиите.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига почти 32,38 млрд. лева в края на миналата година.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2019 г. е малко над 28 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78,1%), което в стойностно изражение възлиза на почти 25,3 млрд. лева.

Крайното потребление отчита и най-силен ръст през четвъртото тримесечие – 0,6%, в сравнение с останалите елементи на крайното използване спрямо третото тримесечие. Износът се увеличава с 0,1% .

На годишна база потреблението се увеличава с 5%, износът намалява с 1,5%, а вносът се увеличава с 2,7%. Инвестициите също се свиват – с 1,2%.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.