Business Intelligence система заработи в Дерони

deroni

В Дерони ООД заработи Business Intelligence система за оптимизация и управление на дейността. Софтуерното решение е внедрено от българската консултантска компания Балкан Сървисис , а целта е да се ускори процесът по вземане на решения от мениджмънта, като се осигурят бързи и надеждни справки във всеки един момент и се повиши ефективността, съобщиха от компанията-внедрител.

Внедрената платформа QlikView скъсява до секунди времето за изготвяне на справки. Приложението генерира справки за продажба на продукти, количествени измерения, клиентска кошница, класации, анализ и други.

Потребителите използват BI решението за визуализация на информацията, справки и анализи по многобройни сечения, с възможност за стигане до всеки детайл на момента. Чрез асоциативната си технология и възможност за използването на Business Discovery приложението осигурява изключителна гъвкавост. Благодарение на изготвения механизъм за Ad-Hock анализи потребителите могат да намерят навременни отговори на ежедневно възникващите бизнес казуси.

„С помощта на внедрената система четирите логистични центъра на Дерони реализират пълен, качествен и актуален анализ на пазара, отговарят на изискванията на клиентите и на спецификата на икономиката. QlikView дава възможност за реализиране на мърчандайзинга, на асортиментното и продуктово позициониране и реализиране на пазара, подпомага качественото обслужване на клиентите, решаване на възникнали и текущи проблеми, но най-вече на мениджърските и управленчески решения”, това сподели Галя Делчункова, Творчески директор на Дерони.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.