Бордът на Алтерко одобри продажбата на комуникационния бизнес на LINK Mobility Group

Alterco

Десет месеца след анонсирането на сделката, с която българската телекомуникационна компания „Алтерко“ АД продаде телекомуникационните си компании в Европа – „Тера Комюникейшънс“ АД, „Теравойс“ ЕАД, „Алтерпей“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на една от най-бързо развиващите се компании в областта на нотификациите и мобилните услуги LINK Mobility Group ASA (LINK), сега стана ясна нова конкретна минимална цена.

Акционерите на българското дружество са одобрили предложението за продажбата на петте телекомуникационни филиали на компанията на LINK Mobility Group на цена от поне 7,9 млн. евро (9 млн. долара). Според оповестената през февруари информация предварително договорената цена за продажбата възлизаше на 8,8 млн. евро, пише investor.bg.

Сделката включва всички акции в поделенията на „Алтерко“ в България - Teravoice, Tera Communications и Allterpay, както и дъщерното дружество, базирано в Румъния, Teracomm RO и базираната в Македония Tera Communications DOOEL, заявиха от компанията.

Индикативната цена на сделката е комбинираната годишна коригирана печалба преди лихви, данъци, амортизация (EBITDA) на петте дружества, умножена по 5,5. Крайната цена ще бъде определена по метода „cash-free/debt-free“, при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 месеца преди датата на продажбата.

Една трета от цената ще бъде изплатена при подписването на окончателното споразумение, докато още една трета ще бъде изплатена като кредит на продавача с 4,75% годишна лихва и с падеж 3 години след приключването. Останалата една трета ще бъде изплатена в акции на LINK Mobility Group, оценени по цената на акцията при приключване на търговията на фондовата борса в Осло в последния търговски ден, предхождащ датата на сключването на Term Sheet-а, която е 139,80 норвежки крони на акция.

През октомври „Алтерко“ и LINK Mobility Group се съгласиха да удължат срока на договора си. Първоначално се очакваше сделката да приключи до края на април, но преговорите между двете компании бяха временно преустановени, тъй като Victory Partners VII Norway стартира оферта за поглъщане на LINK Mobility Group.

LINK Mobility е основана преди 20 години и е базирана в Осло, Норвегия. Листната е на борсата в Осло. Компанията има 340 служители по целия свят.  Това е второто за LINK придобиване на телекомуникационна компания в региона, с което компанията продължава навлизането си на пазара на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа.

„Алтерко“ АД осъществи пазарен дебют в края на 2016 г., след като на свое заседание на 8 юли 2016 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за IPO-то на холдинговото дружество, което обединява 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите. Първоначално регулаторът върна проспекта на 1 юни заради непълноти и несъответствия. Компанията, чиято пазарна капитализация възлиза на около 31 млн. лева, е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Investor.bg първи писа за първичното публично предлагане през март 2016 г.

Пазарната капитализация на "Алтерко" възлиза на 31,5 млн. лева, а за последната година акциите са поскъпнали минимално с 0,05 на сто до 2,1 лева за акция.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.