Ръст на кредитите в неправителствения сектор

Economic-Policy

Според данни на БНБ в края на октомври 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 90.455 млрд. лв. (81.5% от БВП), като годишното им увеличение е 8.7%. 

Депозитите на нефинансовите предприятия са 28.239 млрд. лв. (25.4% от БВП) и на годишна база се увеличават с 9.4%. Депозитите на финансовите предприятия са 3.347 млрд. лв. (3% от БВП) нарастват на годишна база с 4.8%.

Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинства /НТООД/ са 58.869 млрд. лв. (53% от БВП) в края на октомври 2020 година. На годишна база те се увеличават с 8.6%, съобщава economynews.

В края на октомври 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 64.863 млрд. лв. (58.4% от БВП) и на годишна база те се увеличават с 5,8%.

На годишна база кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 2.2 на сто и в края на октомври достигат 35.201 млрд. лв. (31.7 на сто от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 25.322 млрд. лв. (22.8 на сто от БВП). В края на октомври жилищните кредити са 11.768 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.9 на сто. Потребителските кредити възлизат на 11.888 млрд. лв. и се увеличават с 5.9 на сто спрямо октомври 2019 г.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.340 млрд. лв. (3.9 на сто от БВП). В сравнение с октомври 2019 г. те се увеличават с 34.3 на сто, отчита БНБ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.