Финансират внедряването на иновации във фирмите с европари

businesspeople3

Управляващият орган на оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира да открие нова процедура за внедряване на иновациии в предриятията. Това съобщиха от икономическото ведомство, което вече приема предложения и коментари по обявената на сайта на програмата проектодокументация по предстоящата схема.

Своите предложения заинтересованите страни могат да да се изпращат в срок до 17.30 ч. На 11.04.2013 г. (включително) на адрес :public.consultation@mee.government.bg,. става ясно от съобщението на управляващия орган.

Процедурата цели насърчаването  и внедряването на жизнеспособни и икономически приложими иновативни продукти (стоки и услуги)/процеси; постигането на положителен икономически ефект за българските предприятия в резултат от внедряването на иновативни продукти/процеси, както и повишаване на капацитета на българските предприятия за внедряване на иновации - собствена разработка или придобити от трети лица.

Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 88 012 350 лева, като за микро и малки предприятия тя е 30 804 322.5 лв., за средни предприятия 39 605 557.5 лв., а за големи предприятия 17 602 470 лв.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.