Увеличава се влиянието на бизнес-ориентираните социални медии

pro-socialnetwork-graphics

73 на сто от българските фирми са на мнение, че установяването на контакти лице в лице ще продължи да бъде най-добрият начин за откриване на нови клиенти през следващите две или три години. Резутатите са от проучването Global Business Search 6 на Регус, в което са взели участие над 16 000 висши бизнес мениджъри в цял свят, включително 58 български компании.

В глобален план, 71% от служителите в малките предприятия смятат, че установяването на контакти лице в лице ще бъде от основно значение за набиране на клиенти през следващите три години, в сравнение с 61% от работещите в големи предприятия. На наемането на персонал за продажби с широки контакти и на посещаването на търговски изложения също се гледа като на важни инструменти за набиране на бъдещи клиенти, от над 40 на сто от участвалите в проучването.

В същото време, подчертават от компанията, все повече от бизнесите в България вземат предвид и нарастващата важност на професионалните социални медии в новия маркетингов микс - 38% понастоящем, при 31% в предишните три години. Увеличеното влияние на сайтовете за професионално общуване като BranchOut, Viadeo и Xing излиза начело в проучването, което се потвърждава и от растящият им брой потребители. В LinkedIn, която е най-голямата онлайн мрежа от такъв тип, регистрациите са вече повече от 135 милиона.

Традиционната реклама, директният маркетинг и телемаркетингът също печелят по-малко последователи. 60% от участвалите в проучването българските респонденти заявяват, че рекламирането онлайн е един от главните канали за откриване на нови клиенти през следващите три години.

 

Регус разпространиха тези данни във връзка с представянето на BusinessLink, специализирана платформа за търговия онлайн, която позволява на потребителите в цял свят да купуват и продават продукти и услуги и да осъществяват контакти с други бизнес организации чрез мрежата на Регус. BusinessLink включва уебсайт с достъп чрез глобалния клиентски портал на компанията myregus.com, както и провеждане на неформални събития за установяване на контакти в цял свят Чрез уебсайта BusinessLink потребителите могат да преглеждат онлайн офертите, публикувани от стотици хиляди бизнес организации, които използват работно пространство на Регус в 95 страни в цял свят, или да заявят конкретни продукти и услуги тогава, когато са им необходими.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.