Търговията бележи над 4% годишен ръст, строителството и промишлеността се свиват

ipad-art-wide-shopping-420x0

През юли 2013 г. оборотите на търговците на дребно нарастват с 4.3% спрямо същия месец на предходната година, а спрямо юни т.г. - с 1%, показват предварителните данни на НСИ. Не толкова оптимистични тенденции обаче се наблюдават при другите ключови за икономиката сектори – промишлеността и строителството, които осезаемо се свиват на годишна база.

През юли 2013 г. оборотът в търговията нараства спрямо предходния месец в почти всички икономически групи. Най-значително е увеличението при продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.2% и облекла и обувки – с 3.9%, както и при онлайн и телефонната търговия – с 3.1%. Лек спад се наблюдава при покупките на автомобилни горива и масла и ИТ продукти.

Спрямо юни 2012 г., най-съществен ръст бележат търговията с облекла и обувки – 23.1%, както и тази с разнообразни  и хранителни стоки, напитки и цигарени изделия – съответно с 16.6% и 9%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.8%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.4%.

В строителството, макар и да е отчетен месечен ръст от 1% благодарение на 2.5-процентовото покачване на оборотите при изпълнението  на инфраструктурни проекти, той трудно може да компенсира годишния спад от 6.8% на годишна основа. Той се дължи на отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, като е регистрирано свиване съответно от 8.8 и 5.3%.

При промишленото производсто също се забелязва ръст на месечна база – 1.7% в условията на годишно намаление от 2.6%. Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.3%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ- с 1.2%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни е отчетен в добивната промишленост - с 15.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, докато преработващата промишленост има ръст от 1.2%.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.