СИБАНК внедри българско софтуерно решение за управление на бизнеса

laptop

СИБАНК внедри българското решение за управление на бизнеса Atlantis ERP Financials, разработено от консултантската компания Балкан Сървисис. Внедреното решение е фокусирано върху оперативната дейност на банката и има за цел да осигури навременна и детайла информация за всички активности и процеси, нетипични за традиционната банкова система, съобщиха от компанията-внедрител.

Проектът обхваща бек офиса на банката и всички операции, извършвани от централното счетоводство: управление на дълготрайни активи, материални запаси, взаимоотношения с доставчици, ДДС, разпределение на разходи и др. Решението включва интеграция с редица вътрешни системи, включително основната банкова система, pay roll системата и др.

„Независимо от това, че на практика процесът по осчетоводяване на разходите по бюджетни звена и бизнес сегменти се усложнява, ползите от предоставянето на навременна и детайлна информация, необходима за контрол и вземане на решения, далеч превишават разходите по имплементирането. Внедряването на Atlantis ERP Financials не само  улеснява и оптимизира работата  на служителите в счетоводния отдел, но води и до подобряване на процесите и ефективността на дирекция „Финанси“ и на банката като цяло.  Генерирането на информация става за секунди в най различни разрези, което разширява информационната база на мениджмънта и подобрява процесите по взимане на решения, сподели Андриана Андреева – финансов директор в СИБАНК.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.