Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 5, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Растениевъди ще получат 1.5 млн. лв. субсидии

Растениевъди ще получат 1.5 млн. лв. субсидии
ENTERPRISE

Държавен фонд „Земеделие” отпуска 1,5 милион лева на малки и средни предприятия в растениевъдството за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Стопанствата трябва да са получили получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), съобщиха от ДФЗ.

Кандидатстването и договарянето на средствата по схемата ще продължи от 1 до 30 април 2015 г. Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на ИАСАС. От своя страна, Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към ДФЗ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

Средствата по схемата се дават на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на семената, както и окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал, обясняват още от фонда.

Субсидията покрива до 100% от разходите за извършените от агенцията услуги. Средствата се изплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември, след представяне на окончателния отчет.

През 2015 г. фондът ще раздаде с половин милион лева повече спрямо предходните три години.

Средствата по схемата за насърчаване на производството и използването на висококачествени семена са увеличени с половин милион лева спрямо предходните три години. През изминалите 2012, 2013 и 2014 г. отпусканият бюджет е усвояван на 99%.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.