Поредна крачка в бавния преход към е-управление

the_office

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа договори с изпълнителите на дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”.

Инициативата е финансирана с близо 12 млн. лв. по линия на ОП „Административен капацитет”.

По думите на Московски, подписването на договорите е поредната крачка към толкова очакваната цифрова администрация. Проектът има за цел създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите. Електронното ЕГН ще се съдържа в цифров носител и ще се ползва за удостоверяване на самоличността на притежателя на картата пред информационните системи на администрацията. Обществената поръчка е разделена на 7 поддейности, чиято основна цел е създаването на регистър за електронна идентичност на потребителите.

Договор за първата дейност, „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите”, бе подписан с изпълнител „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД.  Изграждането на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост, както надграждането на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт ще бъдат изпълнение от  „СТЕМО” ООД. МАТЕРНА България е избрания изпълнител на дейността  „Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса”. „КОМСОФТ” ООД ще изгражда централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура на държавата. Унифицирани изисквания за центровете за съхранение на чувствителна информация ще разработи „ТЕЛЕЛИНК” ЕАД, а „СИЕЛА НОРМА” АД ще осъществява оценката и контрола на качеството на създадените технологични решения.

Според ресорния министър, липсата на електронна идентификация до момента е една от най-сериозните причини за слабото ползване на съществуващите електронни услуги и за липсата на мотивация в много организации да разработват цифров вариант на услугите, които предоставят. Той прогнозира, че поради очакваната поносима цена за получаване на електронна идентификация, реализацията на тази част от проекта ще ускори чувствително електронното управление. Електронната идентификация ще спести и милиони левове всяка година от това, че администрациите няма да правят физическа проверка на самоличността на своите клиенти.

Първите междинни резултати от работата на изпълнителите се очакват в края на 2012 година, а проектът ще продължи до август 2013 г.

През следващата година ще бъде финализиран и най-големият проект, финансиран от ОПАК с 18 милиона лева - „Развитие на електронното обслужване по електронен път”. Неговата цел е да се обменя автоматично информация между различни регистри в администрациите, за да се спестяват време и средства на гражданите и бизнеса.

Всеки от нас ще може да поиска удостоверение от държавата или от общината след работно време и ще спести от транспорт и чакане по опашки, обясни министър Московски. Той добави, че вече са получени разработки, свързани с необходимите промени в законодателството в областта на електронното управление. Описани са и институциите, които първи разполагат с определен вид данни, което е предпоставка електронните системи да бъдат настроени автоматично да търсят информация в съответната база данни, а не това да се изисква от гражданина или фирмата.

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.