Обсъждат се законови предложения за превенция на сивата икономика

Petkova-Velev-Atanasov

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с Българската стопанска камара и КНСБ, представи серия от законодателни предложения в нормативните актове по проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” на пресконференция в София в петък.

По думите на Васил Велев, председател на УС на АИКБ, сред най-важните идеи за законови промени са създаване и поддържане на регистри на лицата с влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на данъчното, осигурителното или трудовото законодателство и снемане от регистрите при издължаване; размерът на такса смет да се определя само според количеството на битовите отпадъци, преминаване на ТЕЛК към НОИ и детайлно регламентиране на сезонния труд.

„Работодателите искат специална дефиниция на сезонния труд, защото една от причините за все още несъществуващото му регламентиране е именно липсата на такава дефиниция”, коментира г-н Велев.

Според него при полагането на сезонен труд се появяват нелоялни практики най-вече при прибирането на реколтата и в туризма. Причината е, че сред заетите лица са главно социално слаби, които не желаят да подписват договори, тъй като, след края на кратката сезонна работа, те няма да могат да ползват социални помощи.

„Ние предлагаме сезонно заетите лица да не се лишават от социални помощи. По този начин ще се увеличат приходите в бюджета, защото и в момента тези хора получават социални помощи, но не внасят осигуровки и данъци по договорите си за сезонна работа. Ако това решение се приеме, тези хора ще бъдат мотивирани да излязат на светло", допълни Велев.

Освен сезонната заетост друг нерешен проблем, който допринася за сивата икономика в България, остават неработещите публични регистри. Въпреки това като положителна промяна, която се очаква да влезе в сила от 1 ноември тази година, Велев се позова на обратното начисляване на ДДС, което ще подобри ликвидността на МСП и ще ограничи нерегламентираното източване на данъци.

„От следващата година в НС се очаква да бъда обсъждано законово предложение за засилване на контрола на стоки с висок фискален риск с цел да се предотвратят корупционни практики”, каза още Велев.

Автор: Кристина Николова

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.