Нивото на българското образование отговаря на нуждите на 8% от компаниите

business-people1

77 % от компаниите, членуващи в Българската търговско-промишлена палата са на мнение, че знанията, придобивани в български университети не са достатъчни за трудовата реализация. Само в 8 % от фирмите, собствениците и мениджърите са доволни във висока степен от университетското образование на младите си служители, показва проучване на бизнес организацията, анализиращо оценката на бизнеса за образованието в страната и за очертаващите се потребности от специалисти в идните 10 години.

 

Помолени да конкретизират какви знания и умения липсват на младите хора, 80% от предприемачите посочват, че виждат най-големи пропуски в професионалните умения. Повече от половината – 56% посочват и липса на предприемаческо мислене. Същевременно, оценките за компютърните познания са предимно положителним като едва в 10% от фирмите се преценява, че младите хора имат пропуски в това отношение.

 

За втора поредна година година членовете на БТПП отбелязват, че най-голямо изоставане в качество на образованието има във висшето образование (според 45%) и средното професионално образование (според 30%). По-малко негативни са оценките за полученото образование в езиковите гимназии.

 

През следващите 5-10 години членовете на Палатата се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Прави впечатление, че няма работодател, който да е посочил, че ще са му необходими ниско квалифицирани работници. Най-търсени ще бъдат специалистите с техническо образование, следвани от завършилите икономически профил.

 

Допитването показва още, че деловите среди имат предварителни позитивни нагласи към дуалната система за образование (според 77% от предприемачите). По тяхно мнение, трите най-важни фактора за успеха на дуалното обучение са: подобряване качеството на преподаването, добрият синхрон между бизнеса и училищата и наличието на данъчни стимули за фирмите. Като по-малко важен фактор членовете на Палатата считат осигуряването на европейско финансиране за въвеждане на дуалната система.

 

Препоръките на работодателите към образованието, отправени в анкетата не са изненадващи - за повече практическа насоченост на обучението и за реална връзка между потребностите на бизнеса и приема в университетите по специалности.

 

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.