МСП разкриват 85% от новите работни места в ЕС

business

85% от нетния брой на новите работни места в ЕС за периода 2002-2010 г. са разкрити в малки и средни предприятия (МСП), сочи проучване на Европейската комисия. По данни на Комисията за изследвания период, нетната заетост в европейската бизнес икономика нараства значително, средно с по 1.1 млн. нови работни места годишно. В България работните места, разкрити от малкия бизнес, са се увеличили с 3.5%, докато при големите фирми се наблюдава спад от 0.1%.

На годишна база броят на служителите в МСП нараства с 1%, което двойно надхвърля растежа на персонала в големите компании от 0.5%, показва изследването на влиянието на малкия и среден бизнес върху европейския трудов пазар. Изключение от този извод прави секторът на търговията, където броят на персонала в малките фирми нараства едва с 0.7% годишно при 2.2% при големите. Това се дължи на значителното развитие на големите търговски предприятия, най-вече в областта на продажбите, поддръжката и ремонта на моторни превозни средства, обясняват от ЕК.

При малките и средни предприятия, микро фирмите (с персонал под 10 служители), са допринесли за най-сериозният дял – 58% - от общия нетен брой на новите работни места в европейската икономика. В същото време, те са и най-засегнатите от икономическата криза. За 2009-2010 г. МСП са съкращавали средно с по 2.4% от персонала си, докато при големите компании съкращенията са под 1%.

Ефектът на кризата върху заетостта в МСП обаче не е най-сериозният им проблем. Малкият бизнес посочва като най-негативни ефекти от рецесията общия спад на търсенето на предлаганите от него продукти и услуги, нарастването на отложените плащания и недостигът на оборотен капитал.

Друг важен фактор за разширяването на европейския трудов пазар са новите фирми, създадени преди по-малко от 5 години. В областта на бизнес услугите те са осигурили 27% от новите работни места, докато при транспорта и комуникациите делът им възлиза едва на 6%.

„В този критичен момент за европейската икономика, виждаме как малките предприятия доказват ролята си на основни генератори на нови работни места. Значителния им дял в броя на новите позиции показва повече от всякога икономическата им важност и необходимостта да ги подкрепяме на всички равнища. Очевидно е, че МСП са ключът към връщането ни към икономически растеж”, коментира европейският комисар, отговарящ за промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни.

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.