Корпоративната социална отговорност: Как бизнесът се представя пред обществото и инвеститорите

KSO

Водещи експерти обсъдиха предизвикателствата и проблемите при разработването и провеждането на политики в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) в рамките на форума „My Success Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“.

Форумът се организира от сп. Enterprise с официалната подкрепа на CSR Advise Box и Асарел-Медет АД

Предизвикателство за бизнеса е да докаже, че е сила за добро. Да покаже, че освен че създава материални предпоставки за обществото, той е и ценен със своята дейност за обществото извън бизнеса. Днес общественоотговорната дейност е проактивна и креативна. Бизнесът трябва да предлага нови, иновативни подходи да разпознава и посреща предизвикателствата и възможностите пред обществото, да инвестира на свой ред и да управлява ефективната и ефикасната им реализация, коментира Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

КСО не е компенсация към обществото, не е благодеяние, не е лиценз за опериране, не е единствено с цел ПР и не е само за корпорациите. КСО вдига имиджа на компанията пред инвеститори и обществото, заключи той.

Корпоративната социална отговорност е поемане на отговорността за влиянието на организацията върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение. Това коментира д-р Марина Стефанова от CSR AdviceBox.

Слоевете на КСО в една организация включват система за управление на организация, оперативна система за управление, система за изграждане на капацитет, система за оценка на представянето, механизъм за участие на заинтересованите страни, механизъм за предоставяне на данни и индексна система с цел архивиране, обясни Марина Стефанова.

Според Жюстин Томс, собственик на агенция ABC Design and Communication, хората са в центъра на КСО. Компаниите винаги ще намират клиенти, но важното е кой ще произвежда продуктите на тези компании. В тази връзка КСО е много важен инструмент за привличане на служители и именно КСО прави бизнеса човешки, посочи тя.

Една компания не може да има устойчиво развитие без да обърне внимание на заинтересованите от нейната дейност страни и да отговори на техните разумни очаквания и интереси, допълни Анелия Минева, Plant Manager в „Тукай България“, Силистра. Компанията е разработила система за управление на социалната отговорност, която отчита кои са заинтересованите страни и какви са техните разумни очаквания и интереси. Системата е разработена на базата на стандарта SA 8000, уточни Анелия Минева. Компанията възприема системата като средство за ангажираност и мотивация на персонала и като изключително важна в отношенията с доставчиците и партньорите.

Водеща програма в политиката за корпоративна социална отговорност на Асарел Медет е програмата „Подкрепа за родния край“, в рамките на която са инвестирани над 150 млн. лева за последните 6 години. Това съобщи Нели Поптолева от Асарел Медет. Компанията има инициативи в областта на културата, образованието, здравеопазването и др. Тя подкрепя местен фестивал, финансира изграждането на зала трезор за Панагюрското златно съкровище, инвестира и в изграждането на многофункционална спортна зала Панагюрище. В залата се провеждат над 70 събития годишно и се практикуват над 30 вида спорт.

За 2018 г. Загорка АД е най-зелената компания в областта на бързооборотните стоки. Фокусът на КСО инициативите на компанията е върху обществото, хората и природата, коментира Катерина Кирова-Миланова, мениджър „Комуникации и устойчивост“ в Загорка АД. Загорка АД поставя основен акцент върху зелените инициативи. Мотото, под което се провеждат тези кампании е „Загорка зелен фонд“. Компанията има инициативи за рециклиране на опаковки, намаляване на използването на хартиени етикети на бутилките с бира, засаждане на дървета, инвестиране в местните общности и училищата и редица други.

Добри практики и примери от своята работа в сферата на КСО представи и ТИТАН Златна Панега Цимент АД. Общите инвестиции на компанията в инициативи на КСО от 2004 г. насам надхвърлят 120 милиона евро, съобщи Люба Никифорова, Координатор КСО в компанията. Тя оперира в района с най-голяма безработица не само в България, но и в ЕС. Нивото на замърсяването от миналото е също много високо, а сред другите проблеми на областта е влошаването на образованието, както и концентрацията на ромско население. В тази връзка ТИТАН Златна Панега Цимент АД има силни КСО инициативи в училищата за образование на децата. Предприятието работи активно и в сферата на биоразнообразието.

Социалната отговорност и приносът към местните общности е стратегически приоритет на Съюза на пивоварите. Това обяви Ивана Радомирова, Съюз на пивоварите в България, в своята презентация на форума.

За трета поредна година българските пивовари са на второ място в ЕС по най-висока репутация след Чехия. Данните са от изследване на международната организация Reputation Institute. 85% от българите на възраст 18+ високо оценяват индустрията и категорията. Секторът е един от малкото в България с браншов колективен трудов договор, разпрострян за пети път със заповед на министъра на труда и социалната политика върху всички предприятия от бранша, обясни Ивана Радомирова. Осигурителният доход в сектора расте ежегодно. Браншът е въвел също така отговорни политики към потребителите. Секторът има развита саморегулаторна система с високи стандарти за отговорни търговски комуникации – под мониторинга на ЕК, както и кодекс за отговорни търговски комуникации в пивоварната индустрия в защита на обществения интерес.

Сред КСО инициативите на Съюза на пивоварите могат да се споменат програмата за превенция употребата/експериментирането с алкохол от лица под 18 години, както и насърчаването и популяризирането на масовия и семейния спорт като универсална превенция за здравословен живот на подрастващите и техните семейства, обясни Ивана Радомирова.

Целите на КСО включват да спасим природата, да допринесем за здравето на хората, да помогнем хората да имат бъдеще, да подобрим образованието и да променим живота към по-добро. Това каза Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Bcause“. Важно е в КСО дейността да има план, последващ от мониторинг, чак тогава – оценка и след това осмисляне на оценката. Измерването на ефекта става чрез модела на логическата матрица. Това включва оценка на свършената работа и дейностите, резултатите под формата на промяната в хората и оценка на ефекта чрез дългосрочното въздействие и полезността на КСО инициативата. Проект на нова Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019–2023 г., разработвана от правителството, представи Румен Донев, държавен експерт, отдел "Социална икономика и социална отговорност ", дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика. Предстои съгласуването на стратегията с различни звена в правителствоото преди окончателното й финализиране и приемане от Министерски съвет.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.