Кои технологии движат финансовия сектор?

1105261_two_calls

С представяне на най-актуалните тенденции при развитието на новите технологии във финансовия сектор беше даден официален старт на конкурса за най-добре разработено мобилно/уеб приложение в сферата на финансите с награден фонд над 10 000 лева UniCredit App Challenge.

Целта на конкурса, който се осъществява с медийната подкрепа на сп. ENTERPRISE,  е да се даде възможност за изява на ентусиасти в сферата на мобилните приложения. Те трябва да предложат най-добрата идея за приложения за нуждите на финансовия сектор.

В рамките на събитието, директорът на Центъра по технически услуги към Глобалния Център за отдалечени услуги на HP в България,  Теодор Хампарцумян , представи един различен поглед върху смарт устройствата – тяхната инфраструктура.

Освен важността на социалните медии, мобилните приложения, облачните технологии, той открои и значението на т. нар. big data (обеми от данни, които трябва да бъдат преработени) и сподели, че в момента  данните, които са необходими за бизнеса, се удвояват на всеки 14 месеца. Причината е, че в интернет пространството постоянно се увеличава броят на потребителите и заедно с тях и данните, които трябва да бъдат преработени.

Например,  социалните мрежи ползват повече от 1 млн. сървъри, с които оперират в интернет, а според проучвания на IDC през 2016 г. на света ще са му необходими около 8-10 млн. сървъра, за да могат да се обработват всички постъпващи данни във виртуалното пространство.

„За съжаление, настоящата концепция за инфраструктура не позволява да се извърши необходимият за света растеж и именно затова има нужда от разработката на продукт, който да съчетава в себе си 4 основни неща: space ( заемане на по-малко пространство), energy (спестяване на енергия), cost и complexity”, подчерта г-н Хампарцумян.

В момента в HP се разработва т. нар. Moonshoot сървър, който спестява около 80 % пространство, 89 % енергия и 77 % от разходите. Очаква се през 2016 г. всички устройства да бъдат разработени на базата на този сървър.

 банката на бъдещето

Напоследък все по-често се говори за концепцията за „банка на бъдещето”.  По думите на Анатоли Атанасов от Oracle България, тя се изразява в сподобността на финансовата институция да обслужва успешно своите клиенти, предоставяйки бързо и навременно услуги чрез достъпни канали.

Причината темата за банките на бъдещето да бъде толкова актуална днес се крие в промяната на желанията и нагласите на самите клиенти. Според Андреев, „клиентите на бъдещето” са икономически активното население на страната, което в момента се равнява на 20 %. „Това поколение притежава базови финансови познания,  в крак е с последните ИКТ и е добре ориентирано към използване на смарт устройствата. Влиянието на индивида от това поколение става все по-силно във виртуалното пространство”, обясни още той.

Според изследване на Oracle България, 86 % от клиентите са готови да платят повече за по-добро обслужване, като 10 % от тях са съгласни отделят 20 % повече, а 89 % от клиентите биха отишли при конкуренцията, ако са недоволни от услугуте на банката.

Атанасов коментира, че това са предизвикателства към всички организации, които биха могли да се справят с тях чрез ангажираност с подходящо интерактивно обслужване, генериране и увеличаване на възможностите за взаимодействие с клиентите.

 

Автор: Кристина Николова

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.