Какви мерки да финансира ЕС за ИТ и онлайн бизнеса?

mouse

Български организации, фирми и граждани могат да дават предложения за това какви иновации в информационните и комуникационните технологии и в уеб-базираното предприемачество, да се финансират от ЕС, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Могат да се подават всякакви идеи - от финансиране за технологични изследвания и иновации до мерки за подкрепа на средата за правене на бизнес. За тази цел е необходимо участниците да представят кратко описание на идеята, оценка на бюджета, който ще е необходим за нейната реализация и важността й за технологичните компании в Европа.

С бюджет от около 80 млрд. евро, новата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014 - 2020 г.) се стреми да създаде нов растеж и работни места. Инициативата е част от стратегията „Европа 2020“, в която научните изследвания и иновациите са определени като централен елемент.

Сред приоритетите на Цифровата програма за Европа са укрепването на средата за интернет предприемачите, увеличаването на броя на стартиращи фирми за уеб приложения както и подпомагане на развитието им.

Повече за инициативата можете да научите тук.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.