Изкуството да различаваш знание от поведение

stockxpertcom_id266461_jpg_3346e228aa39ab9c4327f30111f90367

Как да се превърне трейнърът в добър коуч, какъв е минималният период на обучение на един коучий (coachee), както и от какви фактори зависи успешният коучинг процес - тези и много други практики в румънския и българския клон на компанията Goodyear, представи в неделия в София Шърбан Киноле - професионален коуч, ментор, супервайзор на коучове и мениджъри, и основател на Iconsultant.

Според него не всеки трейнър може да се превърне в коуч, тъй като работата и практиката на трейнъра е насочена към предаване на съдържание и знания, докато при коуча, освен знания, задължително условие се явява и емоционалното обвързване с „ученика”(обучавания). „Добрият коуч трябва да умее да прави разлика между знания и поведение”, категоричен бе Шърбан Киноле и допълни, че когато един трейнър има възможността да почерпи идеи от лидер, който го вдъхновява, е много по-лесно да се превърне в успешен коуч. „Такъв беше и случаят с мен”, каза той.

Позовавайки се на случаи от своята практика, най-вече с компанията Goodyear, Шърбан Киноле сподели, че минималният период на обучение на един коучий е от 6 до 9 месеца като за периода от 6 месеца обучаваното лице разполага с 12 коучинг сесии да подобри своите способности в сферите, в които има нужда – комуникации, лидерство и/или други.

Като важно условие за развитието на един коучинг процес, г-н Киноле посочи познаването на културата на дадена държава и като пример се позова на огромните културни различия между САЩ и Балканите. „Умението за работа в екип, даването на предложения и обратната връзка не са характерни за Балканите, ето защо one to one комуникацията е по-успешен подход за коучинга при балканските държави в сравнение със САЩ, където по-ефективният подход се открива в лицето на груповата комуникация”.

Независимо от прилаганите методи обаче смисълът на коучинга остава един - да бъдат използвани всички ефикасни инструменти, които подпомагат клиента в създаване на желаното бъдеще и прилагане на действията, които водят към превръщането на целите в реалност.

 

Автор: Кристина Николова

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.