Социалните фактори от ESG стават все по-важни за инвеститорите

Социалните фактори от ESG стават все по-важни за инвеститорите

Социалните въпроси са може би най-трудните за изследване и най-слабо разбирани от инвеститорите с екологичен, социален и управленски фокус (ESG). Рисковете и възможностите, които те носят, нарастват, ето защо е необходимо да се стигне до стратегия за справяне с предизвикателствата.

От модерното робство до представителството на жените в работната сила, компаниите се сблъскват с дълъг списък от социални проблеми, пише csrwire.com. Тези проблеми представляват по-голям дял от корпоративните противоречия, отколкото проблемите на околната среда и управлението.

Фокусираните върху ESG инвеститори, които стават все по-систематични и усъвършенствани при включването на екологични и управленски фактори в инвестиционните решения, нямат подобни стабилни процеси за справяне със социалните фактори.

Изоставане при социалните данни

По-строгото регулиране и квазиправителственият контрол на въпросите "E" (екология) и "G" (управление) доведоха до драматични подобрения на данните в тези области. Сега нараства и официалният интерес към социалните въпроси.

Това може да помогне за коригиране на информационния дисбаланс, при който наличността на данни за социални фактори остава сравнително ниска в сравнение с екологията и управлението.

Най-често достъпните социални данни се отнасят до полово разнообразие на работната сила, здраве и безопасност, изтегляне на продукти и политики за правата на човека. Качеството на данните обаче е спорно. Фактът, че дадена компания има политика за правата на човека не означава, че тази политика непременно е добра или добре изпълнена.

Също така е трудно да се сравняват социални показатели между компании и индустрии. За разлика от въглеродните отпечатъци и стандартите за управление, които могат лесно да се сравняват между компаниите или секторите, социалните въпроси се различават в различните индустрии.

В производството на облекло например ключовите въпроси обхващат принудителен или детски труд, поведение на доставчиците, работно време и др. подобни. В банкирането на дребно хищническото кредитиране е голям социален проблем, заедно с достъпа до услуги за клиенти с по-ниски доходи, поверителността и сигурността на данните и глобите, налагани за регулаторни нарушения.

Компаниите за храни и напитки трябва да се оценяват по качеството на продуктите, инвестициите в системи за безопасност и загубеното време за производство поради наранявания на работното място или инциденти, свързани с безопасността.

Между 2011 и 2022 г. ключови западни правителства са предприели десетки значими действия - въвеждане на законодателство или ръководни принципи и провеждане на парламентарни разследвания, за ограничаване на принудителния труд и нарушенията на човешките права. Тази бавно движеща се вълна в един момент ще принуди повече компании да извършват и оповестяват проверки по веригата си на доставки. Правителствените действия за забрана на продукти, произведени с принудителен труд, вече са в ход в САЩ и скоро ще бъдат последвани от Европейския съюз.

Нарастващата инфлация и кризата с разходите за живот повишават обществената осведоменост по социалните въпроси. Преди това COVID-19 подчерта неравнопоставеността на разпространението на ваксини и напрежението върху здравеопазването, докато прекъсванията на веригите на доставки, причинени от пандемията и от войната в Украйна, хвърлиха светлина върху предизвикателните условия в някои страни-производителки, които разчитат на износ.

Фактори, с които инвеститорите да се съобразяват

Инвеститорите трябва да предприемат две стъпки, за да се съобразят с нарастващото значение на факторите "S" в своите портфейли.

Първият е да се обърне внимание на проблемите с качеството и наличността на данните. Когато има налични данни, тяхната същественост за различни индустрии трябва да бъде картографирана по подходящ начин. Тогава науката за данните и качественият анализ могат да помогнат за постигане на по-добри прозрения. Чрез науката за данните инвеститорите могат да получат достъп до нови източници на данни с помощта на изкуствен интелект.

Разбирането на данните е важно, за да се избегнат неверни заключения. Противоречията при социалните фактори са по-чести в някои индустрии, като например автомобилната. Не бива обаче автоматично да се приема, че индустриите, за които има по-малко данни, имат съответно ниско ниво на противоречия. По същия начин фундаменталните изследвания могат да потвърдят, че политиката на компаниите за правата на човека са ефективни и се прилагат по подходящ начин.

Втората стъпка е да се разработи изследователска рамка, която може да идентифицира ключови рискове и възможности, свързани със социалните фактори, или "S". Трите основни теми са променящ се свят, справедлив свят и здравословен свят. Тези теми обхващат множество и широкообхватни промени.

От гледна точка на променящия се свят е важно разбирането как управлението на човешкия капитал може да даде на фирмите конкурентно предимство, последиците от застаряващата работна сила и риска 30% от работните места да бъдат загубени поради автоматизация до 2030 г.

Мисленето за света от гледна точка на социалната справедливост може да фокусира инвеститорите върху нарастващите доказателства за положителна връзка между женското корпоративно лидерство и корпоративното представяне.

Глобалният преход към нисковъглеродна икономика оказва натиск върху правителствата да разработят политики, които да помогнат на хората да се адаптират, тъй като старите работни места се губят и се създават нови. Това колко добре се представят правителствата в това отношение ще има отражение върху инвеститорите в държавни облигации.

Здравето също е важно за компаниите и инвеститорите. Всъщност се оценява, че лошото здраве струва на света 12 трилиона щатски долара годишно, което се равнява на около 15% от годишния световен БВП.

Ако искате да научите повече за съвременните тенденции в ESG сектора и добрите практики, вижте подробности за конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели"!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.