Шест съвета как да разрешите конфликт на работното място

Шест съвета как да разрешите конфликт на работното място

Конфликтите на работното място са неизбежни, дори когато се работи отдалечено. Неотдавнашно проучване за конфликтите при отдалечена работа показва, че 80% от отдалечените работници са имали конфликт на работното място. От тези конфликти 65% от тях са между колеги, 19% са между служител и техен шеф, а 11% са между служител и външен ръководител.

Въпреки че разрешаването на спорове никога не е приятно, то е крайно необходимо. Игнорирането на конфликта води до неговото ескалиране и до натрупването и на други проблеми, пише онлайн медията business.com.

Вместо това подходът трябва да е към бързо разрешаване на конфликта, за да се поддържа работната среда позитивна.

Ето няколко съвета как можете ефективно да управлявате и намалите конфликтите на работното място във вашата компания.

Какво представлява конфликтът на работното място?

Конфликт на работното място или организационен конфликт възниква, когато двама или повече души, които работят заедно, имат разногласия поради различни интереси или идеи. Конфликтът на работното място може да бъде реален или възприет.

Сред причините за конфликт на работното място са неясни очаквания, липса на екипна работа, лоша комуникация, стрес на работното място или прегаряне, грубо поведение, тормоз, липса на прозрачност или честност, неадекватно представяне, лошо лидерство и противоположни ценности или типове личности.

Как конфликтът на работното място се отразява на бизнеса?

Конфликтът носи стрес и тревожност на служителите и работниците и ги прави да се чувстват депресирани и неуверени. Конфликтът може също да служи като разсейване или да доведе до загуба на мотивация, което да влоши производителността на служителите.

Въпреки че известно ниво на здравословен конфликт може да бъде добро за растежа на компанията, конфликтът на работното място е лош за фирмената култура, когато не се управлява. Служителите, засегнати от негативен конфликт на работното място, може да започнат да се появяват късно на работа или дори изобщо да не идват на работа, което поставя тежестта върху колегите, които трябва да ги покриват.

Ако конфликтът се влоши, може да доведе до по-високи нива на текучество, тъй като служителите избират да напуснат компанията или трябва да бъдат освободени.

Как да управлявате конфликтите на работното място?

Проявете проактивност. Един от най-добрите начини за разрешаване на конфликти на работното място е да предотвратите възникването им на първо място. Опитвайте се проактивно да идентифицирате областите на потенциален конфликт и да се намесите, преди да възникне какъвто и да е конфликт.

Ако възникне конфликт, проактивността най-вероятно ще намали неговата тежест и продължителност. Трябва да се стремите да разберете естественото напрежение на вашето работно място и да научите как да го сведете до минимум или елиминирате.

Например, ако знаете, че маркетинговият отдел не взаимодейства добре със счетоводния отдел, това потенциално може да доведе до конфликт. Добрият лидер ще разпознае това и ще предприеме стъпки за изграждане на положителни отношения между отделите. Това може да създаде среда за сътрудничество вместо враждебен климат.

Задайте очаквания за приемливо поведение. Не си мислете, че служителите ще разберат какво представлява приемливото поведение на работното място. Това може да причини объркване и неразбиране в бъдеще. Вместо това установете ясни политики за това какво е и какво не е приемливо поведение на работното място, обяснете ги на новоназначените служители и редовно напомняйте за тези стандарти.

Тъй като много служители могат да работят в отдалечена или хибридна среда, за разлика от традиционния офис, определянето на това какво е "работното място" може да бъде трудно. За да избегнете объркване, създайте план за отдалечена работа, който установява очакванията за поведението на отдалечено работно място, и се уверете, че се прилага.

След като установите ясни очаквания за поведението на работното място, включете ги във вашия наръчник на служителите. Нека всеки служител и работник подписва годишно потвърждение, че разбира тези правила и ги прилага.

Бъдете справедливи в начина, по който реагирате на всяка ситуация, когато възникнат конфликти. Например, ако имате политика на нулева толерантност към тормоза, това означава, че никой служител не трябва да има право да тормози други - без изключения.

Използвайте ясна комуникация. Комуникацията е ключова във всички аспекти на бизнеса и управлението на конфликти не е изключение. Липсата на ясна комуникация може да причини множество проблеми. При неясна комуникация служителят може да не разбере какъв тип поведение се очаква или може да интерпретира погрешно намеренията на другия като злонамерени. Обучете служителите и мениджърите си как най-добре да общуват помежду си, когато са на работа.

Тъй като много служители работят от вкъщи, важно е да се отбележи, че лошата комуникация може да играе по-голяма роля в конфликта на работното място между отдалечените работници. През последните години има голям напредък в цифровата комуникация, но виртуалната комуникация все още може да бъде напрегната или неудобна. По-лесно е да тълкувате погрешно хората чрез дигитални платформи за комуникация, защото губите тона, интонацията и невербалните знаци.

Онлайн комуникацията може също да причини проблеми, когато работниците не успяват да отговорят на съобщения (умишлено или не).

Планирайте дейностите във времето. Времето е всичко. Въпреки че е важно да не позволявате конфликтът да тлее, не се опитвайте да го решите, докато е още "горещ". Понякога е по-добре да говорите с хора поотделно, докато оставяте нещата да се уталожат. Хората, които са разстроени, не винаги вземат рационални решения или имат емоционалната дистанция, за да видят ясно конфликта.

Като ангажирате двама (или повече) служители в сесия за посредничество, преди да са готови, може неволно да ескалирате конфликта. Целта е успешното разрешаване на проблема и за да се постигне това, всички страни трябва да са на едно и също място и да са готови да разрешат основните проблеми по спокоен начин. Ако това не може да се случи, помислете дали има по-добър момент или начин да се опитате да разрешите конфликта.

Обучете лидерите си да управляват конфликти. Няма съмнение, че конфликтът на работното място е основен бизнес проблем, който трябва ефективно да бъде разгледан от лидерите на компаниите. За съжаление, често лидерите не разполагат с опит и умения, необходими за разрешаването на конфликти. Много дори страдат от опасения и/или избягват конфликтите, когато те възникнат.

Обучете мениджърите си, особено тези, които работят дистанционно, как да управляват и разрешават конфликтите. Вместо да предполагате, че знаят всичко, предложете на мениджърите си официално обучение как правилно да се справят с разногласията и противопоставянията на работното място. Може също да помислите за обучение по свързани теми като дискриминация и тормоз на работното място.

Използвайте конфликта като възможност за растеж. Гледайте на всеки конфликт на работното място като на възможност за учене и растеж. Понякога разногласията и конфликтите, когато се третират правилно, могат дори да създадат доста здрави основи. Трябва да се опитате да използвате конфликта, за да помогнете при изграждането на екип.

Попитайте себе си и вашия екип: "Кои по-големи уроци можем да научим от този конфликт? Как можем да използваме тези уроци, за да предотвратим бъдещи конфликти на работното място?" Като задавате правилните въпроси, можете да създадете вътрешни иновации и да подобрите работното място.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.