Предложенията на ЕК за промени в ESG: Нови регулации за рейтинговите агенции, по-малка тежест за малките компании

Предложенията на ЕК за промени в ESG: Нови регулации за рейтинговите агенции, по-малка тежест за малките компании

Европейският съюз предложи нови регулации за доставчици на екологични, социални и управленски рейтинги (ESG), които биха могли да принудят някои компании да преструктурират бизнеса си при голямо разтърсване на индустрията. S&P Global, Moody"s, MSCI и Morningstar"s Sustainalytics са сред най-големите доставчици на рейтинги за ефективността на ESG на компаниите, които помагат за насочването на трилиони инвестиционни долари.

Според проектозакона на ЕС доставчиците трябва да спрат да предоставят консултантски услуги на инвеститори, продажбата на кредитни рейтинги и разработването на бенчмаркове, наред с други неща, за да се избегнат потенциални конфликти на интереси, съобщава Reuters.

Доставчиците ще трябва да бъдат упълномощени и контролирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), а нарушаването на новите правила може да им наложи глоба до 10% от годишния им нетен оборот, съобщава esgnews.bg.

Правилата биха могли да принудят агенциите да разделят бизнеса си, въпреки че не e ясно все още какви промени трябва да направят компаниите, за да се считат за работещи независимо.

Рейтинговите ESG агенции, които оценяват компаниите по управленски фактори, са напълно нерегулирани, така че е много трудно да се сравняват рейтинги от различни агенции. Нямаме яснота как се достигат тези рейтинги и изглежда има конфликт на интереси", коментира Мейрид Макгинес, европейски комисар за Финансови услуги. "Искаме оценките да бъдат надеждни и сравними", допълва още тя.

Критиците казват, че методологиите за оценка на ESG са прекалено сложни, непрозрачни и са склонни да възнаграждават компании, които разкриват повече информация, а не тези, които са в състояние най-добре да управляват рисковете от ESG или вършат най-добрата работа за ограничаване на отрицателните бизнес въздействия върху планетата.

Властите се опитват да стимулират по-устойчиви инвестиции и да се справят с грийнуошинг чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на по-добра информация на инвеститорите. Тази година Великобритания също очерта планове за регулиране на доставчиците на ESG рейтинги.

Реакцията на агенциите

MSCI ESG Research, един от най-големите играчи на пазара, заяви в изявление, че оценява последиците за своя бизнес и продукти, и че поддържа "култура на независимост и прозрачност" при предоставянето на оценки.

S&P Global заяви, че вярва, че "последователното прилагане" на препоръките от IOSCO, глобалният регулаторен орган за ценни книжа, ще подкрепи продуктите за рейтинги на ESG и ще помогне да се избегне фрагментацията между юрисдикциите.

Групата на Лондонската фондова борса (LSEG.L), която също предоставя рейтинги чрез своето звено Refinitiv, заяви, че приветства предложените от ЕС правила.

Предложението въвежда по-голяма прозрачност на пазара, без да предписва методологии за оценка на ESG, като допринася за по-ефективно разпределение на капитал за устойчиви инвестиционни дейности", казва се в изялвение на LSEG.

Morningstar Sustainalytics казва, че нейните анализатори преглеждат предложението, за да разберат по-широките последици за индустрията.

Moody's не отговори на искане от Reuters за коментар.

Слабо разбиране

ESG рейтингите измерват финансово значими ESG фактори на компаниите, като замърсяване или човешки права и след това как фирмата управлява излагането на такива рискове. Обикновено рейтингите не измерват въздействието на компанията върху околната среда и външния свят, а сравнително високото класиране, присъдено на компании за изкопаеми горива или минни компании, предизвика критики, че крайните инвеститори не разбират как работят.

Разрешаването само на самостоятелни доставчици на ESG рейтинг значително ограничава набора от компании, които могат да предоставят такава услуга на първо място... Има голям риск крайният резултат просто да бъде по-малко ESG рейтинги в Европа", казва Маркус Фербер, германски консервативен европейски парламентарист, който разкритикува предложенията на ЕС във вторник.

Европейската комисия обяви своя план като част от новите мерки, представени във вторник, за насърчаване на по-етични и устойчиви инвестиции. Те включват нови критерии за така наречената таксономия - система, която класифицира кои части от икономиката могат да бъдат търгувани като устойчиви инвестиции.

Промени в стандартите за отчитане

Европейската комисия публикува и предложения за промени в Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), правилата и изискванията за компаниите да докладват за свързаните с устойчивостта въздействия, възможности и рискове, съгласно предстоящата Директива на ЕС за корпоративно отчитане на устойчивост (CSRD).

Най-значимите изменения са предложения за облекчаване на тежестта върху по-малките компании и тези, които за първи път се отчитат, чрез удължаване на времето за въвеждане за някои ключови фактори за устойчивост, като например емисии от веригата на стойността от Обхват 3, и правила, позволяващи на всички компании да се съсредоточат конкретно върху материалните фактори за устойчивост.

Новите правила значително ще разширят броя на компаниите, от които се изисква да отчитат устойчивост, посочват от esgnews.bg. Броят на компаниите, които ще се отчитат, ще достигне над 50 хиляди от около 12 хиляди в момента. Ще се въведат и по-подробни изисквания за докладване относно въздействието на компанията върху околната среда, човешките права и социалните стандарти и риска, свързан с устойчивостта.

За да се облекчи отчетната тежест за по-малките компании, предложението на Комисията позволява на компании с по-малко от 750 служители през първата година, в която прилагат стандартите, да пропуснат данните за емисиите от Обхват 3, както и оповестяванията за "собствена работна сила", които включват теми като условия на труд и равно третиране, както и за първите две години да не се оповестява информация относно биоразнообразието, работниците по веригата на стойността, засегнатите общности и потребителите.

Една от ключовите промени в проекта на Комисията е предложение всички изисквания за оповестяване, с изключение на набор от общи оповестявания, да бъдат предмет на оценки на съществеността, което ефективно позволява на компаниите да съсредоточат отчитането върху факторите за устойчивост, които считат за съществени за своя бизнес. В проекта Комисията посочва, че "мярката се очаква да доведе до значително намаляване на тежестта за предприятията и ще помогне да се гарантира, че стандартите са пропорционални".

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.