Правилата за докладване на емисиите объркват инвеститорите

Правилата за докладване на емисиите объркват инвеститорите

Справя ли се Ford по-добре с намаляването на емисиите от Toyota? А BP по-екологична ли е от Shell? За инвеститорите това са жизненоважни въпроси, но съществуващите насоки за докладване на емисиите и новите правила, които трябва да влязат в САЩ и Европа, едва ли ще дадат категорични отговори.

Повечето големи западни компании използват корпоративния стандарт на Протокола за парникови газове (GHGP) за отчитане на емисиите и насоките ще формират част от рамката за задължителни стандарти на ЕС, които трябва да влязат в сила през следващата година. САЩ се очаква да обявят подобни правила тази година и корпоративният стандарт, въведен за първи път през 2001 г. и ревизиран през 2004 г., също е вграден в други международни стандарти за докладване на емисии.

Насоките, които се наблюдават от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие и Института за световни ресурси, определят трите основни категории емисии, които компаниите трябва да докладват, като оставят много място за тълкуване, пише Reuters.

Инвеститори, интервюирани от Reuters, казват, че въпреки че GHGP е от решаващо значение за повече информираност за корпоративните емисии, може да е трудно да се сравнят компании заради разликите в оповестяванията, пише ESGNews.bg.

"Повече компании докладват, но с какво качество е всъщност разкритата информация?", пита Ванеса Бингъл, директор на Alpha Financial Markets Consulting, която съветва мениджърите на активи за устойчиво инвестиране.

Докладване на емисиите

Въпреки че 20 от 30-те най-големи автомобилни производители отчитат емисии, свързани с техните вериги на доставки, известни като Обхват 3, анализът на изследователската фирма Signal Climate Analytics (SCA), цитиран от Ройтерс, показва набор от подходи в начина, по който разкриват данните и за предположения в основата на техните изчисления.

Например, към март 2023 г. само пет производителя на автомобили са разкрили своите предположения за средния живот на своите превозни средства и грамове еквивалент на въглероден диоксид, отделен на километър пробег. Това прави сравненията проблематични. Една нереалистично ниска продължителност на живота може да накара автомобилите да изглеждат по-малко замърсяващи, отколкото са в действителност, казва изпълнителният председател на SCA Дейвид Любин.

В своето публично представяне през 2021 г. на CDP - организация с нестопанска цел, която управлява глобалната система за разкриване на въздействия върху околната среда за инвеститори, компании и правителства - японският производител на автомобили Subaru заявява, че колите на компанията изминават 130 000 км през целия си живот.

Проверка на Reuters в британския сайт за употребявани автомобили AutoTrader на 31 юли показва 988 коли Subaru за продажба, от които 263, или една четвърт, са изминали най-малко 130 000 км. Пред Reuters от компанията посочват, че числото от 130 000 км се отнася за превозни средства, продадени в Япония. За ЕС тя е 162 500 км, а за Северна Америка, където компанията осъществява повечето от продажбите си, 228 800 км - информация, която досега не е публикувана. През 2022 г. Subaru не разкрива пробег на автомобилите си.

Eмисиите от Обхват 3 са най-трудните за оценка

Експертите отбелязват, че емисиите от обхват 3 са най-трудните за оценка от трите области, тъй като компаниите трябва да разчитат на данни от клиенти и доставчици за своите изчисления. Дейвид Любин от SCA казва, че данните от Обхват 3 са доста ограничени в своята полезност, без да се изследва как фирмите стигат до своите числа и колко разумни са предположенията, подкрепящи техните данни.

Въпреки това, много инвеститори разглеждат внимателно данните за въглеродните емисии, за да преценят колко замърсява една компания, как се сравнява с конкурентите и как това може да повлияе на крайния резултат и цената на акциите.

Някои фирми купуват данни от трети страни - от доставчици на рейтинги, които имат за цел да нормализират и оценяват данните, правейки ги по-сравними между секторите, но това носи своите предизвикателства. Само големите инвеститори обаче имат възможност да си платят за такива данни и да наемат екип, за да ги оцени, оставяйки по-малките инвеститори в неравностойно положение.

Новите правила

ЕС направи оповестяването на въглеродни емисии задължително за около 50 000 компании, работещи в блока, от следващата година, докато новите правила на САЩ трябва да се появят тази година, тъй като правителствата се стремят да заменят смесица от норми в частния сектор със задължителни правила, което улеснява справянето със зеленото измиване или преувеличени твърдения за щадящи климата компании.

Международният съвет за стандарти за устойчивост (ISSB) също одобри правила, които всяка държава може да приеме. Някои страни, включително Великобритания, казаха, че тези насоки ще станат задължителни.

Джими Джиа, изследовател в Училището по предприемачество и околна среда Оксфорд Смит, обясни, че освен разликите в определянето на това, което трябва да се отчита, съгласно съществуващите насоки за GHGP, компаниите могат да използват различни процеси на изчисление или да представят данни по различни начини.

Инвеститорите трябва да разберат дали разликата се дължи на оперативна разлика или защото субектите са приложили различни счетоводни методологии", каза Джиа, съавтор на проучване за сравнимостта на данните за емисиите.

Отчитане на емисиите от Обхват 2

Притеснение за инвеститорите поражда и въпросът как компаниите отчитат собственото си потребление на енергия или емисиите от Обхват 2. GHGP позволява на компаниите да купуват зелена енергия, за да компенсират емисиите си, като използват договорни инструменти като сертификати за възобновяема енергия и отразяват това в своите отчети.

Протоколът също така позволява различни счетоводни методи - пазарни или базирани на местоположение - да се използват, когато компаниите изчисляват данните от Обхват 2. Пазарният подход обаче може да не отразява точно как е генерирана използваната енергия, което потенциално води до заключението на инвеститорите, че дадена компания замърсява по-малко, отколкото в действителност.

Пазарно базираните методи отварят вратата към творческото счетоводство", твърди британски мениджър на активи abrdn в отговор на консултация на GHGP.

От 8 400 компании, които трябва да докладват данни в световен мащаб на CDP, 70% са докладвали данни от Обхват 2, като 31% дават данни както за пазара, така и за местоположението, 33% само за местоположението и 6% само за пазара, според данни на CDP, споделени с Reuters.

По-точно отчитане

Европейските и американските регулатори и длъжностни лица от ISSB, интервюирани от Ройтерс, признават недостатъците на GHGP, но твърдят, че новите стандарти на ЕС, САЩ и глобалните стандарти са само началото на пътуването към по-точно отчитане.

Най-добрите практики, натискът от пазари и партньори, заедно с оповестяванията по сектори по поръчка, ще се появят през следващите около пет години, за да се подобри точността, както и страните, които изискват оповестяванията да бъдат независимо одитирани, както правят за финансовите отчети, казват регулаторите.

Педро Фариа, екологичен ръководител в EFRAG, органът на ЕС, изготвил стандартите за оповестяване на блока, споделя, че приоритетът е оповестяването да стане задължително, преди да се подобри качеството, и че стандартите са само едно парче от пъзела.

В крайна сметка, това, от което се нуждаят (компаниите), е голямата част от емисиите и да, там има методологични проблеми, но също и техните инвестиции, техните планове за преход, промени в стратегията, а някои от тези аспекти са дори по-важни от точни въглеродни числа", казва Фариа.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.