Пет стъпки за изготвяне на стратегия за развитие на работодателски бранд

Пет стъпки за изготвяне на стратегия за развитие на работодателски бранд

Основата на добрата стратегия за работодателския бранд е цялостното разбиране за собствената компания, целевата група (в този случай служители и кандидати), както и конкурентите на пазара.

Важно е стратегията да е гъвкава и да се адаптира към пазарните тенденции, а също и към нуждите на компанията, според morethandigital.info.

Изданието обобщава нужните стъпки за създаването на цялостна стратегия за работодателски бранд.

Анализ на фирмата - данни и факти

Анализът на собствената компания е отправна точка при разработването на стратегията. Разглеждат се текущите мерки, целите на компанията, както и силните и слабите страни. Вече наличната информация може да бъде много полезна, напр. статистика на текучеството, на боледуванията, определяне и оценка на количествени и качествени изисквания към персонала или възрастовата структура на служителите.

За да може да се определи привлекателността на компанията, трябва да се наблюдава оценката на работодателя във външни портали, да се ползват медийни публикации, анкети сред служители и т.н.

Основният въпрос, на който се търси отговор, е "Какво точно прави компанията специална като работодател?".

Анализ на целевата група - нуждите на служителите

Концепцията за брандинг на работодателя трябва да бъде насочена към съответната целева група. Познаването на целевата група и нейните нужди е от ключово значение за успеха на стратегията за брандинг. Освен всичко друго, важно е да се определи кои предимства предпочитат служителите.

Със събраната информация създайте профил на служителите и кандидатите за работа, като определите кои демографски фактори са от значение, как и къде да се достигне целевата група и персоната конкретно, какво е важно за тази група при избора на работодател, какви са очакванията за пазара на труда, какви са типичните дейности за свободното време, какви са кариерните цели и т.н.

Конкурентен анализ - познаване на средата

По време на конкурентен анализ могат да бъдат разкрити собствените силни и слаби страни, които ръководството на компанията може и да не знае. Важните въпроси тук са кой се конкурира с компанията за същите таланти, какво прилага конкуренцията, за да ги привлече, какво се предлага на кандидатите на пазара. Информацията обикновено може да бъде получена от съответните кариерни сайтове.

Разработване на стратегия

Стойностното предложение на работодателя (EVP) се определя от събраните данни. Стойностното предложение на работодателя е подобно на уникалното предложение за продажба. По същество това е сборът от всички предимства, които правят компанията привлекателна като работодател за определена целева група и които в най-добрия случай я открояват от конкуренцията. Една компания може да има няколко стойностни предложения в зависимост от целевите групи.

Стратегията трябва да включва поне визия и цели, стойностно предложение, мерки, времева рамка, важни констатации от анализа на събраните данни.

Изпълнение на стратегията и контрол на успеха - правете добро и говорете за него

Така подготвеното стойностно предложение трябва да бъде оповестявано по всички комуникационни канали вътре в компанията, както и извън нея, там, където се намират целевите групи.

Изпълнението на стратегията и мерките трябва да се наблюдават внимателно. По правило мерките се отразяват върху привлекателността за работодателя след няколко месеца. Подновен анализ на целевата група и конкурентите на пазара, както и актуализиране на стойностното предложение, трябва да се извършва на определени интервали.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.