Корпоративна социална отговорност 2024: Добри практики и стратегии в сферата на устойчивостта

Корпоративна социална отговорност 2024: Добри практики и стратегии в сферата на устойчивостта

На 21 май 2024 г. в София се проведе конференцията "Корпоративна социална отговорност 2024", организирана от сп. Enterprise и CSR Advice Box. В събитието участваха представители на бизнеси и неправителствения сектор, специалисти по устойчивост и комуникации, експерти по счетоводно и нефинансово отчитане.

"Бизнесът вече не може да си позволи да бъде неустойчив. Ако компаниите искат да останат дълго и успешно на пазара, те вече трябва да предприемат мерки за оценка и корекция на въздействието им върху околната среда и местните общности. Сп. Enterprise поставя отлична основа за запознаване с материята, задълбочаване на знанията и изграждане на полезни контакти в сферата на устойчивостта", коментира Надя Гогова, издател и управляващ партньор на сп. Enterprise, при откриването на форума.

Лекторите и участниците във форума коментираха казуси, свързани с управлението на бизнесите през призмата на устойчивостта, как това се отразява върху конкурентоспособността и как практиките за корпоративна социална отговорност генерират стойност за организациите и околната среда.

"Зелен рестарт"

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция за Зелен Рестарт, коментира, че в последните години се е посветила да подпомогна развитието на зелената култура в България. "Хората сме едни от участниците на сложната екосистема и сме на равно ниво с дърветата, минералите и животните. Изглежда сме забравили за този баланс и с действията ни тежко вредим на природата. Днес сме в състояние, в което консумираме повече ресурси, отколкото природата може да възстанови и това води до загуба на качество на живот", коментира тя.

В момента около 50% от горските масиви на планетата са унищожени или много тежко увредени. Близо 40% от местата, на които живеят хора, след около 20% няма да са подходящи за живот заради промените в биосоциалната еко система, повишаването на температурите и др. фактори. Очакванията са климатичните мигранти да достигнат 200 млн. души и това ще има огромно въздействие върху социалните системи, подчерта Саша Безуханова.

Много е важно да коригираме дейността си и работата си във връзка с ролята, която играем в световните процеси, допълни тя. В индивидуален план това означава осъзнато консумиране, използване на публичен транспорт, разделно събиране на отпадъци и др. мерки. В бизнес план това означава съществени инвестиции, така че предприятията да имат по-малък отпечатък с дейността си и да се грижат за хората.

По думите ѝ това е нов, революционен етап в развитието на бизнес управлението, друг тип осъзнаване за ролята на икономическите агенти. Ако ние успеем с въвеждането, приемането на това нефинансово счетоводство, каквото ESG в същината си представлява, ще издигнем модела, по който живеем на съвсем различно ниво, коментира тя. ESG рамката подкрепя конкурентоспособността на компаниите, особено тези, които искат да оперират на международни пазари, а не е рамка за подобряване на имиджа на компаниите, добави тя. Това е билетът вие да бъдете на пазара утре, заключи тя.

Доц. д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox, заместник декан "Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране", Стопански факултет, коментира трансформиращата роля на науката в преосмислянето на ролите и поведението на хората и бизнеса и създаването на стойност. Заинтересовани страни от тази стойност са институциите, частния сектор, изследователите, а ползите са за организационната култура и процесите по управление, изграждането на ноу-хау, образованието, репутацията, бранда и крайните потребители.

С развитието на науката за устойчивостта се развиват и нови професии, сред които мениджър микрофинансиране, анализатор въздействие на инвестициите, анализатор на климатичните рискове, анализатор на зелената верига на доставките и др.

Марина Стефанова представи и някои примери за обучение и партньорства, както и за различни кръгови решения, имплементирани от организации.

Отчетност и стандарти

Евгения Кючукова-Троанска и Георги Стоянов, Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), представиха пред публиката темата за ESG отчетността и одита и предизвикателствата и постиженията в сферата.

Евгения Кючукова-Троанска представи Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост и нейния обхват, както и европейските стандарти за отчитане на устойчивостта за големите и за малките и средни предприятия - общите оповестявания, както и оповестяванията, свързани с климата, замърсяването, водните ресурси, биоразнообразието, работната сила, работниците по веригата на стойността, засегнатите общности, потребителите.

Тя подчерта, че малките и средни предприятия не са задължени да спазват тези стандарти, но процесът по въвеждане на ESG политики е неминуем, ако предприятията искат да оперират в съвременния бизнес свят. Стандартът задава горна граница на информацията, която може да се изисква, и играе роля на защита на малките и средни предприятия, допълни тя.

Георги Стоянов говори за аспектите на одита в ESG и етапите при планирането и изпълнението му, както и мерките за предотвратяване на т.нар. greenwashing.

Одиторите непрекъснато трябва да подобряват информацията, която отчитат компаниите, и процесите по събирането ѝ, както и стратегията за отчитане. Основната цел е увеличаване на доверието и прозрачността в контекста на веригата на стойността, коментира той.

Изискванията за оповестяване са детайлни, затова е важно компаниите да преценят имат ли какво да отчитат, да заложат цели и измерители, да събират информация по веригата на стойността и да организират одит и верификация, подчертаха и двамата в експозетата.

Устойчивостта по веригата на стойност

В рамките на втория панел на конференцията се проведе дискусия с участници Диляна Якова, Manager Regulatory Affairs and Sustainability, Philip Morris Bulgaria, Кремена Георгиева, Ръководител корпоративни комуникации и CSR, Кауфланд България, Елица Баракова, изпълнителен директор, фондация BCause. Модератор на дискусията беше Людмил Каравасилев, фондация BCause.

Кремена Георгиева коментира, че в рамките на търговската верига бизнес решенията се взимат през призмата на стратегията за корпоративна социална отговорност, а в инициативите са въвлечени всички служители и местните общности. Инициативите са по цялата верига на доставките - от устойчивото земеделие, през щадящото производство, до разширяване на устойчивия асортимент и намаляване използването на пластмасата.

Диляна Якова представи програмата на компанията за рециклиране на устройствата. Тя посочи, че групата работи за промяна на потребителското поведение и навици. Диляна Якова допълни, че се отбелязва 10-та годишнина на програмата на компанията, насочена към регионите с тютюнопроизводство. В тези региони се провеждат образователни академии за деца, кампании за грижи за възрастните хора, предприемачески академии за икономически активното население. Тя посочи, че в тези академии са възникнали уникални идеи за стартиращи бизнеси в тези региони, като някои от тях получават безвъзмездно финансиране.

Елица Баракова даде примери за инициативи, подкрепяни от фондацията. Фондацията е подкрепила стотици организации за реализиране на различни каузи, като получава положителна обратна връзка и от дарители. За организациите е най-важно да имат план и цели за развитие на КСО политиките, обобщи тя.

Отделно Стоян Цветков, Изпълнителен директор и член на УС на Инвестбанк АД, представи КСО инициативите на банката, създаването на екипа за изпълняване на стратегията на банката и вграждането ѝ в дейността на банката - при финансирането и банковите услуги.

Дори когато рамката от директиви още не беше приета, започнахме да се подготвяме по тях, коментира Стоян Цветков. В ESG не става въпрос обаче за директиви и стандарти, а за въздействие върху обществото и оковната среда, коментира той.

Финансовата институция ще работи за преход към нисковъглеродна икономика, намаляване на вредните емисии и създаване на устойчиви портфейли, като е събрала обратна връзка от клиенти и партньори и е приложила различни модели за изграждане на практиките.

По отношение на социалния стълб фокусът и това, което е най-важно за ръководството на банката, са хората и ценности като уважение и подкрепа, приобщаване, подобряване условията на труд и спазване правата на служителите, подкрепа на общностите и т.н. Залага се и на политики при управлението, които да гарантират прозрачност. Ще продължим да измерваме ефектите от заложеното в стратегията, за да гарантираме осъществяването на нашия преход, коментира Стоян Цветков.

Цветелина Захариева, оперативен мениджър, Eviden, представи мерките за насърчаване на дарителството и доброволчеството на работното място, предприети от компанията. Сред тях са дарителството по ведомост, различни благотворителни инициативи и др.

Всеки служител решава сам колко пари да дарява месечно и за какви каузи. След това попълва декларация, която подава към HR отдела на компанията. Оттам прехвърлят даренията към фондация BCause и тя ги превежда по съответните каузи. Любими каузи на служителите са помощ за животните, за образование, за хора с увреждания и деца в риск.

Компанията провежда и доброволчески акции по почистване и залесяване на терени, посещение на домове, събиране на книги за различни институции и читалища и др.

В обобщение Цветелина Захариева коментира, че не е толкова важно какво се дарява и колко, а да се прави регулярно, за да се натрупа ефект.

Устойчивостта в комуникациите

Иван Янакиев, председател на УС и Мариана Петкова, член на УС, Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), коментираха темата как ESG се вписва в комуникационните стратегии на една компания.

Иван Янакиев посочи, че ESG ефективно преплита устойчивост, социална отговорност, етично управление и отчетността във външните и вътрешните комуникации, като неизменно става част от цялостното бизнес планиране на корпорацията.

Предизвикателство е ориентацията в свят, който е силно поляризиран по отношение на идеи и ценности, както и липсата на разбиране и отчетността и измерването на инициативите.

Инвеститорите и акционерите са тези, които водят при определянето на ESG приоритетите на компанията, така че инициативите да оформят етичния и политически дискурс на средата.

Мариана Петкова представи комуникационните области в сферата на околната и социалната среда и управлението. Тя подчерта, че ESG комуникациите изграждат доверие, подобряват репутацията на компанията, стимулират ангажираността на служителите, привличат инвеститори, стимулират ефективността, демонстрират отговорност.

Тя подчерта, че при планирането на комуникациите честотата на публикуване е много важна, за да се акцентира върху всеки успех и постигната цел.

За ESG комуникациите се разработва стратегия като за всеки друг вид комуникации - с теми и послания съобразно мисията и ценностите на компанията, план, бюджет, включване на всички заинтересовани страни, използване на разнообразни информационни канали и инструменти според целевите аудитории и определяне на показатели за ефективност.

Иновации в обучението

Йоан Георгиев и Никола Димитров, фондация ФЕБ, представиха е-платформата EthiCitizen за устойчиво потребление и етично гражданство.

EthiCitizen предоставя интерактивно обучение по теми, свързани с устойчивостта. Платформата е предназначена за учебни заведения, отговорни компании, публични институции, като се фокусира върху навиците, пазаруването, поведението в офиса и т.н.

Работата по платформата е започнала през 2023 г. с проучвания и анализи, като двамата направиха демонстрация пред публиката на конференцията как тя може да бъде използвана.

Конференцията се провежда с подкрепата на CSR Advice Box

Официални партньори: Philip Morris Bulgaria, Инвестбанк АД, Kaufland Bulgaria, Aurubis Bulgaria

Партньори: Devin, Spetema, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на специалистите по устойчивост, Български форум на бизнес лидерите, Българска асоциация на ПР агенциите, Българско дружество за връзки с обществеността, Българска асоциация на рекламодателите

Медийни партньори: Net Info, Internet Media Group

Дигитални партньори: Seomax Digital Agency, Design Expert

Комуникационен партньор: RED Communication Agency

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.